Über Kleinanzeigen auf der Jagd nach neuen Minds? NEIN! Das sind nicht wir und bitte reagiert nicht darauf. Das ist fake! Wir suchen euch über die üblichen bekannten Plattformen, oder auch direkt in unseren Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook, XING und Twitter. Findet uns dort und tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf euch!

Zespoły: IT
Typy Ofert: Full Time
Lokalizacje: Warsaw

We are an agile organization with focus on delivering high quality in IT projects. Our greatest strength and value are our people. We believe that the best results are achieved through passion and positive energy.

We are looking for: Senior QA Specialist

Daily Tasks:

 • Functional and non-functional test scenarios and test cases design and implementation
 • Analysis of systems functional and non-functional requirements
 • Identifying and classifying technical risks associated with software under test
 • Providing risk-based solutions including exploratory or experienced-based test methods
 • Conducting technical testing activities
 • Reporting and supporting root-cause analysis for defects
 • Contribution to Test Strategy and Quality Assurance processes

Your profile as Senior QA Specialist:

 • Knowledge of testing methodologies and Quality Assurance practices
 • Experience in executing functional, usability, and deployment testing
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Critical thinking but also solution-oriented mindset
 • Eagerness to learn and team-player attitude
 • Ability to work with multiple development teams
 • Test result reporting skills

Requirements:

 • At least 3 years of experience in similar role
 • Proven experience with test case design
 • Practical knowledge of testing techniques
 • Experience in reporting complex bugs/issues
 • Experience in creation test reports
 • Basic hands-on experience with relational (SQL) or non-relational (NoSQL) databases
 • Familiarity with Agile delivery and Agile mindset concepts
 • Knowledge of software development methodologies
 • Fluency in spoken and written English

Nice to have:

 • Experience with test automation
 • Ability to communicate in spoken and written German

Benefits:

 • Fully remote or onsite work (in our Warsaw office)
 • Contract of employment or B2B contract
 • Flexible working schedule
 • Medical care (LuxMed)
 • Multisport
 • Self-development opportunities
 • Internal & external trainings
 • Certification opportunities
 • English/German conversations with native speakers
 • International teams and projects

Salary:

14 700 – 18 900 PLN net/month – B2B

 

Informujemy, że administratorem danych jest QualityMinds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 (dalej jako “administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

Aplikuj na to stanowisko

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx