Zespoły: IT
Typy Ofert: Full Time
Lokalizacje: remote Warsaw

We are an agile organization with a focus on delivering high quality in IT projects. Our greatest strength and value are our people. We believe that the best results are achieved through passion and positive energy.

We are looking for a Software Tester.

Tasks

 • Collaborate closely with the business team to ensure common understanding of needs
 • Analyze project documentation and functional requirements
 • Validate technologies and IT architecture of system under test
 • Conduct risk-based functional testing to effectively deliver test results

Requirements

 • Minimum 3 years of professional software testing experience (mandatory)
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Proficiency in understanding of SDLC and the role of testing
 • Familiarity with test management and project management tools
 • Practical knowledge of various testing techniques
 • Ability to think critically while maintaining a solution-oriented approach
 • A willingness to learn and a team-player mindset
 • Capable of working effectively in international and multicultural teams
 • Native or bilingual proficiency in Polish (mandatory)
 • Fluent in spoken and written German (minimum B2 level, mandatory)

Nice to have

 • Technical background
 • Experience in test approach preparation and test documentation
 • Knowledge of SQL
 • Familiarity with agile delivery methodologies
 • ISTQB Foundation certification
 • Fluent in spoken and written English

Benefits

 • Fully remote or in-house work at our office in Warsaw
 • Flexible working schedule
 • Medical care (LuxMed)
 • Multisport or Pyszne.pl
 • Self-development opportunities
 • Internal & External trainings
 • English/German conversations with native speakers

Salary

 • 7500 – 10500 PLN gross/month UoP
 • 10500 – 14700 PLN net/month B2B

Informujemy, że administratorem danych jest QualityMinds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 (dalej jako “administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych.

Aplikuj na to stanowisko

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx