Über Kleinanzeigen auf der Jagd nach neuen Minds? NEIN! Das sind nicht wir und bitte reagiert nicht darauf. Das ist fake! Wir suchen euch über die üblichen bekannten Plattformen, oder auch direkt in unseren Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook, XING und Twitter. Findet uns dort und tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf euch!

Zespoły: IT
Typy Ofert: Full Time
Lokalizacje: Warsaw

If you’re looking for a new position in an agile IT consulting company, we’ve got a match for you!

We are an agile organization with a focus on delivering high quality in IT projects. Our greatest strength and value are our people. We believe that the best results are achieved through passion and positive energy.

We are looking for: Test Automation Engineer

Daily Tasks:

 • Design, implementation, and maintenance of test automation framework
 • Design and implementation of automated Test Scenarios and Test Cases
 • Setup and execution of automated test suites
 • Gathering and analysis of test automation data for the purpose of reporting
 • Reporting and supporting root-cause analysis for Defects
 • Contribution to Test Automation Strategy and Quality Assurance processes

Requirements:

 • Hands-on coding experience in Java, Java Script or Type Scrip
 • Hands on experience with frameworks used in test automation e.g. Selenium WebDriver, TestNG, REST Assured, Citrus, Cypress, WebdriverIO, Playwright, Jasmine, PactumJS or similar
 • Basic hands-on experience with relational (SQL) and non-relational (NoSQL) databases
 • Familiarity with design patterns used in test automation e.g. Page Object Pattern, Test Pyramid etc.
 • Basic familiarity with CI/CD concepts and tools e.g. Jenkins, CircleCI, Azure DevOps, Bamboo or similar
 • Hands on experience with test and test automation supporting tools e.g. GitHub, BitBucket, Zephyr, TestRail, Jira, TestFLO, Xray or similar
 • Familiarity with Agile delivery and Agile mindset concepts
 • Fluency in spoken and written English

Nice to have:

 • Ability to communicate in spoken and written German

Benefits:

 • Fully remotly or in-house work at our office in Warsaw
 • Contract of employment or B2B contract
 • Flexible working schedule
 • Medical care (LuxMed)
 • Multisport
 • Self-development opportunities
 • Internal & External trainings
 • Certification opportunities
 • English/German conversations with native speakers
 • International teams and projects

Salary:

16 800 – 26 500 PLN net/month – B2B

 

Informujemy, że administratorem danych jest QualityMinds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 (dalej jako “administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

Aplikuj na to stanowisko

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx