Über Kleinanzeigen auf der Jagd nach neuen Minds? NEIN! Das sind nicht wir und bitte reagiert nicht darauf. Das ist fake! Wir suchen euch über die üblichen bekannten Plattformen, oder auch direkt in unseren Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook, XING und Twitter. Findet uns dort und tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf euch!

Testowanie Funkcjonalne

Testowanie Funkcjonalne

Główne usługi QA

Testowanie nie zawsze przebiega tak samo. Różne wymagania związane z produktem wymagają różnych podejść i metod.

Posługując się przykładem kompleksowego spojrzenia na produkt lub aplikację, warto rozważyć drogę, jaką pokonuje klient od rejestracji w sklepie internetowym aż po dokonanie zakupu. Takie czynności testowe są dla nas kluczowym elementem strategii testowej, ponieważ testy akceptacyjne i odbioru na końcu fazy testowania mogą ostatecznie zadecydować o tym, czy produkt zostanie dobrze przyjęty i użytkowany.

W tym obszarze dowiesz się więcej o testowaniu funkcjonalnym oraz o tym, jakie kryteria należy doprecyzować przed rozpoczęciem testowania i dlaczego warto wybrać optymalną strategię testowania.

Bohater QualityMinds Senti

Dlaczego testujemy?

Najprościej mówiąc – testowanie pomaga poprawić jakość produktu i przyczynia się zwiększenia zaufania użytkownika do oprogramowania.

Jak testujemy?

Nasze testowanie manualne często opiera się na metodyce testowania eksploracyjnego, gdzie nauka oraz projektowanie i przeprowadzanie testów idą ręka w rękę.

Doskonale znamy wszystkie – tak zwinne jak i klasyczne – modele i procedury tworzenia oprogramowania, takie jak Scrum, Kanban, Waterfall czy model V, i dla każdej indywidualnej sytuacji dopasowujemy odpowiednie metody oraz projektujemy odpowiednią strategię testowania.

W dziedzinie testowania automatycznego, testujemy z wykorzystaniem różnych języków i technologii, jak na przykład Java, .NET, Oracle czy BDD Stack.

Pracujemy przy projektach dla różnych branż; sektora bankowego, edukacyjnego i publicznego, dla firm motoryzacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych itp. Ważnym jest, aby zawsze używać właściwej metody.

Kiedy testujemy?

Testy oprogramowania przeprowadzane są na każdym etapie cyklu życia produktu – od specyfikacji wymagań po projektowanie, kodowanie i akceptację użytkownika.

Testowanie Funkcjonalne - diagram (kolor)
Testowanie Funkcjonalne - diagram (b&w)
Bohater QualityMinds Senti - Test Design

Test design: czy to jest potrzebne?

Projektowanie testów (Test Design) jest często niedocenianym krokiem. Ale przecież kompleksowe powiązania i coraz bardziej rozbudowana struktura systemów uniemożliwia pominięcie etapu testowania.

Systematyczny projekt testu pomaga usunąć trudności związane z uzyskaniem poprawnych wyników. W QualityMinds koncentrujemy się na fachowym wsparciu naszych klientów w wielu kwestiach związanych z projektowaniem testów:

 • Jakie są moje warunki testowe?
 • Jak intensywnie należy testować określone obszary oprogramowania?
 • Czy w naszym zestawie testowym mamy niepotrzebne przypadki testowe?
 • Jaki jest zakres testu?
 • Czy wygenerowane przypadki testowe pozwalają na określenie osiągniętego poziomu jakości produktu?
 • Czy po przeprowadzeniu testu możemy wykorzystać przypadki testowe do wydania rekomendacji lub ostrzeżenia o ryzyku?

Projektowanie testu jest integralną częścią zarówno klasycznych, jak i zwinnych projektów i nie należy go lekceważyć. Aby osiągnąć te cele, nasi pracownicy wspierają Cię w Twoim projekcie. Koncentrują się oni nie tylko na faktycznym tworzeniu przypadków testowych, ale także pomagają w ocenie ryzyka i jakości oraz w innych kwestiach związanych z zapewnieniem jakości.

Aby zaprojektować szybszy, bardziej niezawodny i zorientowany na cel test, nasi pracownicy stosują różne, dopasowane do Twojej sytuacji metody. Projektowanie testów (Test Design) jest często niedocenianym krokiem. Ale przecież kompleksowe powiązania i coraz bardziej rozbudowana struktura systemów uniemożliwia pominięcie etapu testowania.

Bohater QualityMinds Senti - Dane Testowe

Dlaczego dane testowe są tak ważne?

Masz już testera i plan testów ze zdefiniowanymi scenariuszami testowymi? W takim razie stoisz tuż przed rozpoczęciem testowania!

Nasi konsultanci posiadają szeroki zakres kompetencji w zakresie:

 • generowania danych testowych, tj. procesu, który generuje lub syntetyzuje dane do celów testowych.
 • wybierania odpowiednich narzędzi programowych lub zdefiniowanych procedur, które należy wdrożyć do generowania danych testowych, oraz wyboru metod, które spełniają Twoje potrzeby biznesowe.
 • zarządzania danymi testowymi, tj. projektowania i administracji danych testowych, a także plików, podmiotów, filtrów, reguł i praw dot. kontroli danych.
 • przepisów prawnych dotyczących przechowywania, użytkowania i testowania danych testowych.
 • wyboru prostych narzędzi do użytkowania i kontrolowania danych dla nie-testerów lub programistów.

Wysokiej jakości dane testowe i efektywne zarządzanie prezentują w ten sposób wielką wartość dodaną w tworzeniu oprogramowania. Masz już testera i plan testów ze zdefiniowanymi scenariuszami testowymi? W takim razie stoisz tuż przed rozpoczęciem testowania!

Bohater QualityMinds Senti - Warsztaty

50 szybkich pomysłów na ulepszenie testów

Dla wielu ciągłe doskonalenie metod i testów wiąże się z dużym i czasochłonnym wysiłkiem. Nie powinno to być jednak powodem, aby całkowicie rezygnować z optymalizacji tej dziedziny. Na naszych warsztatach uczymy Cię prostych środków umożliwiających odpowiednie, a przede wszystkim trwałe doskonalenie Twoich testów. Pomożemy Ci szybko zidentyfikować i wyprowadzić konkretne opcje działania.

Metoda “Cel Pytanie Metryka”

Metryki są ważne w wielu obszarach – od planowania projektu do rozpoczęcia produkcji – ponieważ umożliwiają wgląd w stan i rozwój produktu. Na tym warsztacie wykorzystamy metodę GQM, aby pomóc Ci poznać potencjał metryk i za ich pomocą zarówno zdefiniować cele, jak i wyprowadzić własne metryki.

Projekt Testu

Systematyczny projekt testu (Test Design) pomaga usunąć trudności związane uzyskaniem poprawnych wyników testu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nasi pracownicy pomogą Ci zaprojektować testy szybciej, bardziej niezawodnie i w sposób zorientowany na cel. W tym celu stosujemy różne, dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji techniki. Opracowujemy również własne narzędzia wspierające zadania projektowania testów (np. tworzenie i konsolidację tablic decyzyjnych).

Bastian Baumgartner, Senti, Katja Meyer

Czekamy na Twoje pytania!

Nasz zespół QualityMinds składa się z inżynierów testów, konsultantów i menedżerów z różnych środowisk: od informatyki i matematyki po inżynierię i psychologię.

To różnorodne i inspirujące środowisko łączy najszersze możliwe spektrum umiejętności analitycznych i technicznych, które umożliwia analizę sytuacji z wielu różnych perspektyw.

Katja i Bastian są do Twojej dyspozycji, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Napisz do nas!

+49 911 660732011

Bohaterowie QualityMinds