Über Kleinanzeigen auf der Jagd nach neuen Minds? NEIN! Das sind nicht wir und bitte reagiert nicht darauf. Das ist fake! Wir suchen euch über die üblichen bekannten Plattformen, oder auch direkt in unseren Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook, XING und Twitter. Findet uns dort und tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf euch!

Karta Różnorodności

Great minds think diverse – nasz niemiecki oddział podpisał Kartę Różnorodności!

Jesteśmy przekonani, że implementowana na codzień różnorodność i uznanie sprzyjają kreatywności zespołów i zdolności do innowacji. Od momentu założenia niemieckiego oddziału QualityMinds w 2012 roku aktywnie promujemy różnorodność, rozwijając wolną od uprzedzeń i otwartą kulturę pracy.
Aby podkreślić nasze zaangażowanie, zdecydowaliśmy się podpisać Kartę Różnorodności (Charta der Vielfalt).

Karta to inicjatywa pracodawców mająca na celu promowanie różnorodności w firmach i instytucjach. Celem inicjatywy jest zwiększenie rozpoznawalności, doceniania i włączania różnorodności na niemieckim rynku zawodowym. Organizacje powinny tworzyć środowisko pracy wolne od uprzedzeń. Wszyscy pracownicy i pracowniczki powinni być traktowani z szacunkiem – bez względu na wiek, pochodzenie etniczne i narodowość, tożsamość płciową i płeć, zdolności fizyczne i umysłowe, religię i światopogląd, orientację seksualną czy pochodzenie społeczne.

Wierzymy że kultura organizacyjna, która uwzględnia różnorodność, prowadzi do większego zaangażowania pracowniczek i pracowników, którzy mogą w pełni realizować swój potencjał,a dzieki temu zwiększać innowacyjność.

0 komentarzy

Charta der Vielfalt

Napisane przez

Iza Wilkosz