Karta Różnorodności

QualityMinds | Aktualności

Great minds think diverse – nasz niemiecki oddział podpisał Kartę Różnorodności!

Jesteśmy przekonani, że implementowana na codzień różnorodność i uznanie sprzyjają kreatywności zespołów i zdolności do innowacji. Od momentu założenia niemieckiego oddziału QualityMinds w 2012 roku aktywnie promujemy różnorodność, rozwijając wolną od uprzedzeń i otwartą kulturę pracy.
Aby podkreślić nasze zaangażowanie, zdecydowaliśmy się podpisać Kartę Różnorodności (Charta der Vielfalt).

Karta to inicjatywa pracodawców mająca na celu promowanie różnorodności w firmach i instytucjach. Celem inicjatywy jest zwiększenie rozpoznawalności, doceniania i włączania różnorodności na niemieckim rynku zawodowym. Organizacje powinny tworzyć środowisko pracy wolne od uprzedzeń. Wszyscy pracownicy i pracowniczki powinni być traktowani z szacunkiem – bez względu na wiek, pochodzenie etniczne i narodowość, tożsamość płciową i płeć, zdolności fizyczne i umysłowe, religię i światopogląd, orientację seksualną czy pochodzenie społeczne.

Wierzymy że kultura organizacyjna, która uwzględnia różnorodność, prowadzi do większego zaangażowania pracowniczek i pracowników, którzy mogą w pełni realizować swój potencjał,a dzieki temu zwiększać innowacyjność.

0 komentarzy

Charta der Vielfalt

Napisane przez

Iza Wilkosz