Imprint

QualityMinds Sp. z o. o.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa | Polska

Oddział w Warszawie

ul. Zgoda 3/8
00-018 Warszawa | Polska

Reprezentowana przez

Paweł Bielecki, Jacek Tomczak

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej ustawy o mediach (RStV)

Izabela Wilkosz

QualityMinds GmbH
Muggenhofer Straße 105,
90429 Norymberga
Niemcy

Kontakt

Oddział w Warszawie: +48 22 290 23 90
Oddział w Norymberdze: +49 911 660 73 20 11
Oddział w Monachium: +49 89 901 437 71
Oddział w Berlinie: +49 911 660 73 20 11
E-mail: hello@qualityminds.pl
Miejsce jurysdykcji: Polska
NIP: 525-27-33-704
KRS: 0000710093

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Zawarte na naszej stronie treści zostały stworzone z wielką starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ich poprawność, kompletność i aktualność. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 Federalnej ustawy o telemediach (TMG), odpowiedzialni za własne treści na tych stronach. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jako usługodawca zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają niezmienne. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym przypadku naruszenia prawa. Wtedy natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych innych dostawców, na których treść nie mamy wpływu. Z tego względu nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze wskazany dostawca lub operator strony. Strony te zostały przed zalinkowaniem sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa – w momencie tworzenia linku nie znaleziono treści niezgodnych z prawem. Jednak stałe monitorowanie treści tych stron jest nieuzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o przypadku naruszenia prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Utworzone przez operatora i zawarte na stronach treści i publikacje podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody wskazanego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich oznaczone są jako takie. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o powiadomienie. Gdy tylko dowiemy się o przypadku naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Źródło użytych obrazów i grafik