Coaching w edukacji

Kursy

Trener zwinnego uczenia

Trener zwinnego uczenia to fascynująca rola!

Łączysz intensywne wsparcie edukacyjne ze zwinnością. Jesteś równocześnie trenerem/trenerką, kuratorem/kuratorką treści, networkerem/networkerką, zajmujesz się też komunikacją i motywowaniem w ramach różnych modeli uczenia opartego na współpracy. Wspierasz uczących się pracowników i współpracowników za pomocą innowacyjnych metod, szkoleń metakognitywnych i spersonalizowanych możliwości kształcenia.

W szkoleniu na Agile Learning Coacha zdobędziesz dogłębną wiedzę z zakresu teorii i pedagogiki uczenia, coachingu i wsparcia edukacyjnego oraz zwinności. Pozyskaną wiedzę możesz przetestować w praktycznych ćwiczeniach i wymieniać się pomysłami z innymi uczestnikami naszych społeczności praktyków. Jako Agile Learning Coach staniesz się kluczową postacią w kulturze zwinnej edukacji.

Korzyści dla Ciebie: dowiesz się, jak można optymalnie zaprojektować spersonalizowany, zorientowany na potrzeby i motywację proces nauki, zgodny z zasadami zwinności i współczesnymi koncepcjami uczenia. Poznasz też iteracyjne procesy uczenia się w zwinnym środowisko nauki i przy osobistym coachingu. Dzięki naszemu zorientowanemu na praktykę podejściu do zwinnego uczenia, nauczysz się wspierać pracowników i towarzyszyć im w podróży edukacyjnej w ukierunkowany sposób.

Szkolenie jest ważną kwalifikacją dla:

 

 1. Specjalistów i specjalistek do spraw kadr
 2. Menedżerów i menedżerek z odpowiedzialnością personalną
 3. Niezależnych trenerów i trenerek
 4. Scrum Masterów i Masterek
 5. Zwinnych trenerów i trenerek
 6. Studentów i studentek kierunków pedagogicznych, psychologii, nauk o uczeniu się i rozwoju personelu
Bohaterka QualityMinds Gil

Co inni uczestnicy mówią o naszych warsztatach:

Astrid Römer

“Dla mnie szczególnie ekscytującym był fakt […], że struktura i obsługa platformy edukacyjnej idealnie obrazuje proces zwinnego uczenia […], dzięki czemu mogłam osobiście doświadczyć, co oznacza zwinne uczenie, w jaki sposób działa i jakie korzyści niesie ze sobą dla procesu edukacyjnego.”

Astrid Römer

Ekspertka ds. rozwoju zasobów ludzkich

Christine Stanek

“Szkolenie na trenera uczenia dało mi wiele technicznych i metodycznych impulsów, które mogłam od razu wdrożyć w codziennej pracy. Ponieważ pracownicy QualityMinds sami stosują zasady zwinnej nauki, daje to wysoki poziom autentyczności we wszystkich fazach i obszarach szkolenia.”

Christine Stanek

Kierowniczka ds. szkoleń w OPED GmbH

Zarejestruj się teraz

Zarejestruj się teraz

Masz pytania dotyczące naszych szkoleń? Napisz do nas lub po prostu zadzwoń:

learning@qualityminds.de

lub

+49 176 31491938

Zakres i nakład pracy

W ramach naszego szkolenia oferujemy:

Treści online z ćwiczeniami praktycznymi i wymianą doświadczeń

Treści online z ćwiczeniami praktycznymi i wymianą doświadczeń

Zaprojektujesz naukę teorii, ćwiczenia praktyczne i wymianę doświadczeń według zwinnych metod w fazach samokształcenia, a wsparcie uzyskasz na naszej platformie edukacyjnej. Możesz bardzo elastycznie zrealizować około 120 godzin pracy i odpowiednio zaplanować je w swoim codziennym życiu, także pracując zawodowo.

Wymiana i współpraca

Wymiana i współpraca

Możesz wymieniać się pomysłami z innymi uczniami w naszej społeczności praktyków (CoP) i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Spotkania CoP odbywają się zdalnie raz w miesiącu od 18:30 do 20:00.

Monitorowanie

Monitorowanie

W sesjach monitorowanych, nasi doświadczeni trenerzy uczenia towarzyszą Ci indywidualnie w Twojej podróży edukacyjnej i pomagają we wdrażaniu nowo poznanych treści.

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne

Jeśli istnieje wystarczające zapotrzebowanie, oferujemy również intensywne szkolenia stacjonarne dwa razy w roku (w sumie cztery dni).

Certyfikat

Certyfikat

Po zdaniu 90-minutowego egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej, otrzymasz certyfikat wraz z oceną wyników.

Treść szkolenia

Określenie celów nauki i motywacja
Jak zaplanować procesy uczenia w sposób ukierunkowany? Jak konkretnie i realistycznie sformułować cele? Jakie czynniki pozytywnie wpływają na motywację do nauki?
Samokontrola i metakognicja
Jak można na nowo zdefiniować uczenie? Jak wspierać samokształcenie i samoorganizację? Co pomaga w monitorowaniu, refleksji i adaptacji procesów samokształcenia?
Wsparcie w nauce i coaching

W jaki sposób można wspierać osoby uczące się w sposób spersonalizowany i zgodnie z ich potrzebami? Jakie techniki i metody są skuteczne, kiedy i do jakich zadań? Jak efektywnie i praktycznie ustrukturyzować procesy uczenia?

Projektowanie spotkań coachingowych
Jak prowadzić rozmowy refleksyjne w sposób zrównoważony? Jak zadawać właściwe pytania? Kiedy nadszedł czas na pomocną wskazówkę?
Zwinny proces uczenia
Jak można przenieść wartości, zasady i metody zwinne na procesy uczenia? Jakie role przyjmować i jakie zdarzenia i metody są pomocne w ich wdrożeniu? Jak można optymalnie skoordynować treści, oferty szkoleniowe i coaching uczenia ze sobą?
Zwinna kultura uczenia
Jak konkretnie można wdrożyć zwinną kulturę uczenia? Jak przeprowadzić optymalizację konwencjonalnego środowiska uczenia w zwinnym kierunku? Jak można zaangażować różnych interesariuszy?

Pakiety szkoleniowe w skrócie

Możesz łączyć te moduły w różne pakiety na różne sposoby:
Pakiety szkoleniowe QualityMinds
                          
Pakiet: MAŁY ŚREDNI DUŻY
Kurs online (ok. 120 godzin)
Materiały do nauki zdalnej: teoria nauczania zwinnego
Zdalny trening metodologiczny
Zdalne ćwiczenia praktyczne
Społeczność praktyków (raz w miesiącu, pod opieką eksperta lub ekspertki)
Superwizja (5 spotkań, każde trwa 60 minut)
 • Rozmowa wstępna
 • Planowanie
 • Retrospektywa/ewaluacja
 • Radzenie sobie z trudnościami
 • Rozmowa na wybrany temat
Egzamin (teoria i praktyka, 90 minut)
Hotline techniczny
Podręcznik („Ucz się tego, czego chcesz” w wersji angielskiej lub niemieckiej)

Szkolenia stacjonarne

Na skutek aktualnej sytuacji obecnie oferujemy szkolenia tylko w wersji zdalnej. Daj nam znać, czy interesuje Cię ta opcja, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.

Więcej ofert

Opieka indywidualna (pojedyncza sesja 60 min.)

Czym się interesujesz? Po prostu skontaktuj się z nami! Jesteśmy tu dla Ciebie.

Nasz zespół

Tutaj możesz poznać niektórych z nas

Eva Dirr-Bubik

Eva Dirr-Bubik

Konsultantka QualityLearning

Susanne Ambros

Susanne Ambros

Kierowniczka zespołu QualityLearning i Działu Relacji z Klientem

Manuel Illi

Manuel Illi

Konsultant QualityLearning

Czy masz jeszcze pytania dotyczące tego lub innego warsztatu?!

Zapraszamy do kontaktu.

Bohaterowie QualityMinds