Doradztwo w zakresie zarządzania testami

Zarządzanie testami

GŁÓWNE USŁUGI QA

„Więcej niż co drugi błąd wykryty po wprowadzeniu zmiany wynika z zaniedbań w zarządzaniu testami” – ta analiza nie jest już całkowicie aktualna, ale pokazuje, jak ważna jest jednolita i ustandaryzowana procedura w testowaniu oprogramowania. Kierownik testów (Test Manager) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za planowanie i wdrażanie testu oraz ocenę obiektów testowych. Kierownicy testów planują i kontrolują projekt testowy.

Bohater QualityMinds Moe

Nie ma znaczenia, czy:

 • tworzenie oprogramowania odbywa się w modelu V, kaskadowym czy według metod zwinnych,
 • jest to aplikacja desktopowa, webowa, mobilna lub produkt IoT,
 • testowanym obiektem jest samochód, pralka lub sklep internetowy.

Zarządzanie testami powinno być zawsze istotną częścią procesu rozwoju.

Doradztwo w zakresie zarządzania testami - Doradztwo

Systematyczne zarządzanie testami

 Systematyczne zarządzanie testami wspomaga następujące procesy podczas tworzenia oprogramowania:

 • planowanie i kontrola wszystkich czynności testowych
 • planowanie i kontrola niezbędnych zasobów testowych
 • kształcenie/szkolenie zespołów testowych
 • doradztwo dla zespołowu projektowego w zakresie metod i narzędzi
 • raportowanie do kierownictwa projektu / PO
 • zarządzanie wersjami
 • zarządzanie błędami
 • udział w procesach zatwierdzania
 • planowanie i/lub zarządzanie środowiskami testowymi – szablon planowania i kontroli wszystkich czynności testowych
Doradztwo w zakresie zarządzania testami - Warsztaty

Strategia testowania i Risk Storming

Rynek oczekuje od kierowników testów znacznie więcej niż tylko klasycznego zarządzania testami, jak to było jeszcze kilka lat temu.

Zwinni Kierownicy i Kierowniczki Testów zarządzają projektem testowania danego obszaru i oferują wsparcie i doradztwo odnośnie wszelkich kwestii dotyczących środowiska testowego. Szkolą swoich testerów w zakresie nowoczesnych metod, sprawnie dostosowują się do wymagań klientów i generują wartość dodaną, która znajduje odzwierciedlenie w jakości produktów. To zakres współczesnych wymagań w projektach. W ramach naszych warsztatów oferujemy Ci pełne wsparcie w kwestii wszystkich tych aspektów roli Kierownika czy Kierowniczki Testów.

Bastian Baumgartner, Santi

Czekamy na Twoje pytania!

Krajowo, globalnie, w sektorze prywatnym czy publicznym: nasze zespoły wspierają Cię w dostarczaniu właściwych metod w zarządzaniu testami i doradzają w zakresie wdrażania podejść zorientowanych na cel.

Bastian jest do Twojej dyspozycji, jeśli masz jakiekolwiek pytania:

+49 911 660732011

Bohaterowie QualityMinds