Testowanie Zwinne

Testowanie zwinne

GŁÓWNE USŁUGI QA

Czym właściwie jest zwinność? Krótko mówiąc, opisuje ona zdolność ludzi lub organizacji do szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany. Wdrożenie zwinnych procedur zmieniło nie tylko sposób tworzenia oprogramowania, ale także samo oprogramowanie, które podlega coraz częstszym i daleko idącym zmianom. Jednak aby stworzyć udany produkt, należy również dopasować do niego procedury testowania – i tu do gry wkracza testowanie zwinne.

Bohaterka QualityMinds Gil

Jeśli zwinnie, to na 100%!

Zespoły zwinne angażują swoich klientów w proces rozwoju produktu i regularnie dostarczają im nowe, małe pakiety oprogramowania do oceny. W ramach tego procesu ważne jest rozpoznanie wymagań klientów na wczesnym etapie i ich sprawna realizacja. Procesy dopasowania oprogramowania do potrzeb klienta są zatem częste i nierzadko daleko idące. Zalety są oczywiste: krótkie cykle rozwoju z szybkim etapem wdrażania.

Aby nadążyć za zmianami, testowanie musi dostosować się do tempa pracy, dlatego też testowanie zwinne stało się nieodzownym elementem tworzenia oprogramowania. Już od dawna nie dyskutuje się czy należy stosować metody zwinne, ale jak należy je prawidłowo stosować i – jeśli to konieczne – skalować.

Zmiana, czyli odejście od klasyki do zwinności, a także optymalizacja istniejących procesów zwinnych to główne wyzwania w wielu projektach. Przeprowadzeniu niezbędnych zmian często stoi na przeszkodzie presja czasu codziennej pracy lub jeszcze nie całkiem opanowany know-how w poszczególnych zespołach. W szczególności, obszar testowania i jakości obfituje w niewyjaśnione kwestie i nowe wyzwania.

Towarzyszymy i wspieramy Cię kompleksowo, indywidualnie i zwinnie w obszarze testowania i zapewnienia jakości. Naszym celem jest konsekwentny wzrost jakości w różnych obszarach zwinnego programowania na miarę XXI wieku.

Testowanie Zwinne - diagram (kolor)
Testowanie Zwinne - diagram (b&w)
Bohaterka QualityMinds Gil - Doradztwo

Zwinny tester

Będąc integralną częścią Twojego zwinnego zespołu, wnosimy nie tylko rozległą wiedzę w zakresie projektowania testów, zwinnych metod i procedur testowych, ale także zapewniamy praktyczne wsparcie w codziennej pracy. Dobra współpraca z zespołem jest dla nas tak samo ważna jak komunikacja z zewnętrznymi uczestnikami projektu.

Automatyzacja zwinnych testów

Testowanie w projektach zwinnych różni się od klasycznego testowania przede wszystkim większą częstotliwością testów przy krótkich iteracjach. W rezultacie częstsze są też zmiany produktu i terminu jego dostawy. Dlatego warto automatyzować testy w projektach zwinnych znacznie wcześniej niż w projektach klasycznych.

Quality Coach

Pomagamy Twoim zespołom i innym uczestnikom projektu stworzyć wspólne zrozumienie jakości i dostosować codzienne zadania do pożądanych wymogów w zakresie jakości. W tym celu bierzemy pod uwagę nie tylko indywidualne artefakty zwinnego tworzenia i zastosowaną strategię testowania, ale także zwracamy szczególną uwagę na współpracę między poszczególnymi uczestnikami projektu i umiejętności poszczególnych pracowników. Stoimy przy Tobie i pomagamy Ci sprostać różnorodnym wymaganiom jakościowym od wczesnego etapu procesu rozwojowego aż po rozpoczęcie produkcji.

Bohaterka QualityMinds Gil - Warsztaty

Podstawy Testowania Zwinnego

Żyjemy w szybko zmieniających się czasach i tworzenie oprogramowania to nie jedyna dziedzina, która przechodzi na zwinność. Ale co to oznacza dla testerów i testerek? Jakie metody można zastosować w zwinnym środowisku? Jak można wykorzystać sprinty do testów? Jaka jest struktura i organizacja testów oraz które testy lepiej poddają się procesom automatyzacji? Ten warsztat uczy podstaw testowania w zwinnych projektach.

Testowanie w sesjach

Testowanie to często podróż odkrywcza w głąb produktu. W programowaniu zwinnym często i z różnych powodów wykorzystuje się metody testów eksploracyjnych. Jednak testowanie eksploracyjne nie polega jedynie na pobieżnym spojrzeniu na produkt. Jedną z metod ustrukturyzowanego testowania eksploracyjnego jest na przykład testowanie w sesjach (Session Based Testing).

Risk Storming

Czy znasz zagrożenia związane z Twoim produktem? Czy dlatego testujesz to, co jest „poprawne”? Pomożemy Ci szybko i przyjemnie znaleźć słabe punkty, które, miejmy nadzieję, nie wyjdą już na światło dzienne w cyklu życia produktu.

Bastian Baumgartner, Katja Meyer, Santi

Poznaj nasz zespół!

Nasi testerzy wspierają Cię we wszystkich kwestiach związanych z testowaniem zwinnym, zarówno manualnym, jak i automatycznym. Wykorzystujemy przy tym nasze wieloletnie doświadczenie, co pozwala nam zadbać o najwyższą jakość.

Katja i Bastian są do Twojej dyspozycji, jeśli masz jakiekolwiek pytania:
Napisz do nas!

+49 911 660732011

Bohaterowie QualityMinds