QualityLearning Tool

QualityLearning

Platforma edukacyjna QualityMinds

W centrum procesu edukacji stawiamy nie treści a osobę uczącą się – także na naszej platformie edukacyjnej.

Większość platform edukacyjnych w centrum nauczania stawia określone treści. W rezultacie, jedynie umieszczone na platformie treści dyktują, czego uczący się powinni się uczyć. Wizja QualityLearning jest inna – w centrum procesu uczenia się chcemy umieścić osoby i odzwierciedlić ten proces na płaszczyźnie technicznej.

Aby wspierać uczących się w indywidualny sposób, nasza platforma QualityLearning została oparta na badaniach i koncepcji, w ramach której uczniowie regularnie i często reflektują nad aktualnym stanem własnej wiedzy. Często odbywa się to przy wsparciu nauczycieli lub trenerów i trenerek uczenia, którzy udzielają wskazówek i podpowiedzi dotyczących bardziej indywidualnej, zrównoważonej i owocnej nauki. W oparciu o indywidualne dane dotyczące uczenia się, motywację lub postępy uczących się, system adaptacyjny stawia ich przed codziennymi wyzwaniami.

QualityLearning oferuje zaawansowane funkcje w obszarze indywidualnej nauki

Indywidualne cele

Indywidualne cele

Kwestionariusze

Kwestionariusze

Feedback

Feedback

Monitorowanie

Monitorowanie

Dziennik nauki

Dziennik nauki

Ścieżki edukacyjne

Ścieżki edukacyjne

Współpraca oparta o scenariusz

Współpraca oparta o scenariusz

Formaty uczenia się

Formaty uczenia się

Twoje korzyści

Indywidualne cele nauczania

Jako osoba ucząca się jesteś indywidualnością. Posiadasz unikalny zestaw umiejętności i wiedzy w połączeniu z własnymi osobistymi doświadczeniami i historią. Koncepcja QualityLearning stawia Ciebie, jako osobę uczącą się, w centrum uwagi i skupia się na Twoich indywidualnych dążeniach i potrzebach edukacyjnych – po prostu uważamy, że to właśnie Ty najprawdopodobniej najlepiej potrafisz określić własne potrzeby i plany. Każda osoba ucząca się indywidualnie wyznacza drogę własnej edukacji, co przyczynia się do osiągnięcia celu, na przykład zmiany sposobu myślenia, który umożliwi pracę w bardziej innowacyjnym środowisku lub rozwijania indywidualnego potencjału i kolejnych kroków w Twojej karierze.

Samoorganizacja nauki

Aby skutecznie uczyć się w sposób zorganizowany, należy zastanowić się nad własnymi celami, regularnie nad nimi pracować i implementować nowe metody w trakcie procesu edukacyjnego. Nie martw się, będziemy Ci w tym towarzyszyć. Wspieramy Cię naszym doświadczeniem pedagogicznym oraz udostępniamy różne narzędzia, aby lepiej zrozumieć, czego potrzebujesz w indywidualnym toku nauki i co możesz wypróbować w przyszłości. W zależności od Twojego celu, zapewnimy Ci odpowiednie treści i voilà – możesz od razu rozpocząć sesję.

Ciągły feedback

Informacje zwrotne pomagają rozpoznać, czy jesteś na właściwej drodze do osiągnięcia celów, czy Twoje obecne obciążenie pracą lub nauką jest zbyt wysokie lub zbyt niskie oraz jakie aspekty wymagają poprawy. Informacja zwrotna może przybierać różne formy, takie jak, np. wyniki quizów i propozycje korekt lub opinie innych osób np. tutora/turorki lub mentora/mentorki. Ważne jest, aby zastanowić się nad procesem uczenia oraz nabyć umiejętności metakognitywne i umiejętności samodzielnej nauki, które pomogą Ci wystawić szczery feedback dla siebie.

Połączenie zasad metodyki zwinnej z badaniami edukacyjnymi

Wiele osób i organizacji postrzega myślenie zwinne jako pomoc w radzenia sobie z rosnącą złożonością. Jest ono w większym stopniu oparte na współpracy, eksperymentalne i skoncentrowane na potrzebach ludzi. Ponieważ zasady zwinne cechuje wiele podobieństw do uczenia się – zwłaszcza pod kątem wagi informacji zwrotnych, badań iteracyjnych i samokontroli uczenia – uwzględniamy te sprawdzone teorie i praktyki oraz łączymy je z naszą wiedzą na temat zwinności.

Masz pytania? Odezwij się do nas!

Czekamy na wymianę doświadczeń.

Bohaterowie QualityMinds