Kultura Firmy

O nas

Bohaterowie QualityMinds

Wartości kulturowe i zwinność

Zwinność nie jest dla nas pojęciem sztywnym, lecz podlega ciągłej ewolucji. W QualityMinds dużo eksperymentujemy, testujemy i szukamy własnej drogi. Nasze decyzje opierają się na wspólnym sposobie myślenia, który jest określany przez siedem wartości firmy. Są to dla nas wytyczne, którymi kierujemy się we wzajemnej współpracy i w kontaktach z naszymi klientami.

PRZYWÓDZTWO

Badania zamiast zadowalania się szablonowymi odpowiedziami.

Ekscytuje nas kwestionowanie standardów. Nowe pomysły na metody lub narzędzia powstają w wyniku konkretnych problemów projektowych. Nawet jeśli czasami mamy ograniczone środki, realizujemy te pomysły. W ten sposób dążymy do osiągnięcia technicznej doskonałości, a czyniąc to, pomagamy kształtować świat zapewniania jakości, zamiast tylko być jego częścią.

Przywództwo
Wspólnota

WSPÓLNOTA

Z lojalności i wsparcia rodzi się więź.

Komunikacja to klucz. Kultura otwartej komunikacji pozwala nam pokonywać bariery i zapobiega wewnętrznym konfliktom. Kiedy pojawiają się problemy, pracujemy razem, aby znaleźć właściwe rozwiązanie, a nie obwiniamy innych.

KONCENTRACJA

Droga do przodu i koncentracja na celu.

Osiągamy postępy i pragniemy, aby rzeczy zmieniły się na lepsze. Nie poprzestajemy na tym, co już osiągnęliśmy i chcemy się dalej rozwijać. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszą społecznością i klientami.

Koncentracja
Zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE

Zadowolenie z wykonywanych rzeczy i radość przy ich tworzeniu.

Lubimy to, co robimy i sprawia nam to radość. Jest to również podstawa naszej motywacji: naturalna fascynacja tematami, które należą do zakresu naszych prac. W QualityMinds szukamy ludzi, którzy nie akceptują naszego świata pracy takim, jaki jest, ale chcą go współkształtować.

NAUKA

Odkrywanie nowych dróg dzięki nabytej wiedzy.

Można powiedzieć, że nie istnieją projekty, w których wszystkie technologie i metody są już znane. Często trzeba uczyć się szybko, aby być skutecznym. W projekcie, jako QualityMinds chcemy osiągnąć oba te cele. Z jednej strony ciągle się uczymy, a z drugiej strony chcemy, aby dzięki nabytej w ten sposób wiedzy, klient mógł się rozwijać.

Nauka
Działaj prawidłowo

DZIAŁAJ PRAWIDŁOWO

Pytania i odwaga do popełniania błędów.

Przez “robienie tego, co właściwe” rozumiemy dążenie do łączenia tego, co najlepsze z różnych zasad, metod i podejść. Aby się o tym przekonać, zawsze staramy się być otwarci na nowe rzeczy i wolni od uprzedzeń. Dla nas oznacza to zadawanie pytań i odwagę do popełniania błędów.

JAKOŚĆ

Nasze rezultaty są zawsze na najwyższym poziomie.

Nasi pracownicy i projekty współgrają ze sobą: szukamy projektów, w których nasi pracownicy czują się dobrze i rezygnujemy z ofert, które do nas nie pasują. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za jakość naszej pracy i nie dostarczamy połowicznych rezultatów. Wcielamy nasze wartości w życie i jeśli musimy wybrać między nimi a większym zyskiem, zawsze wybieramy to pierwsze.

Jakość

Kamienie milowe zwinnego podejścia

Niezależnie od tego, czy chodzi o kulturę spotkań, czy zatrudnianie nowych pracowników, na wielu frontach zauważyliśmy, że zasady agile pomagają nam pracować w sposób bardziej celowy. Aby żyć zwinnie w sposób holistyczny, przyjęliśmy kilka praktyk – dostosowujemy je i w razie potrzeby wymyślamy nowe. Pomagają nam osiągać najlepsze wyniki w najkrótszym czasie a także wprowadzać innowacje.

Kultura informacji zwrotnej

Opinie są mile widziane i aktywnie poszukiwane. W ten sposób szybko zauważymy, czy jesteśmy na złej drodze z naszym pomysłem, czy też trafiliśmy w dziesiątkę. Błędy są rozpoznawane i eliminowane na wczesnym etapie.

Upodmiotowienie zarządu (Empowerment Board)

Ustalamy, w jaki sposób podejmowane są poszczególne decyzje, a przede wszystkim, jakie decyzje zespoły mogą podejmować samodzielnie.

Spotkania oparte na Scrumie

Upraszczamy proces podejmowania decyzji i unikamy niepotrzebnie długich spotkań.

Prosty model wynagrodzeń

Nie motywujemy przez pieniądze i zredukowaliśmy złożoność modelu wynagrodzeń.

Meet the Minds Day

Pracujemy razem, a następnie wspólnie decydujemy, kogo chcemy zatrudnić.

Dołącz do zespołu Quality Minds!

Jeśli czujesz, że jesteś we właściwym miejscu i chcesz uczynić świat lepszym, skorzystaj z szansy zrewolucjonizowania swojego życia zawodowego.

Bohaterowie QualityMinds