Quality Learning

QualityLearning

Zwinna nauka w zwinnym świecie

Naszym celem jest wspierane osób uczących się i organizacji w rozwijaniu ich potencjału i korzystaniu z nowych możliwości ery cyfrowej.

Za QualityLearning odpowiada interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. Edukacji Korporacyjnej, dla których jakość i innowacja w szkoleniach zawodowych to nie tylko praca, ale i pasja. Nasza wiedza opiera się z jednej strony na wieloletnim doświadczeniu naukowo-badawczym, a z drugiej na solidnym doświadczeniu praktycznym w codziennych relacjach biznesowych, tworzeniu oprogramowania oraz projektowaniu procesów szkoleniowych (Instructional Design). Na pierwszym planie stawiamy zwinne wartości oraz metody rozwoju potencjału pracowników w naszych własnych zespołach, jak też w pracy z klientami. Cel ten realizujemy z powodzeniem już od 2016 roku, między innymi dzięki naszemu zwinnemu podejściu do kwestii edukacji oraz programowi spersonalizowanego coachingu uczenia się. W ten sposób możemy skutecznie i indywidualnie wspierać pracowników i pracowniczki w procesie uczenia się w środowisku zawodowym.

Zdefiniowaliśmy proces nauki na nowo

Dzięki cyfryzacji i przełomowym innowacjom, kwestia ciągłej nauki i doszkalania stała się najważniejszym warunkiem przyszłej rentowności firm. Skrojone na miarę i efektywne szkolenia mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i znacząco przyczyniają się do motywacji i lojalności pracowników. Jednak wiele powszechnych koncepcji uczenia się nie pasuje do dynamiki, globalnej łączności i mobilności pracy w XXI wieku. A przecież kwestię edukacji w środowisku biznesowym należy rozumieć kompleksowo i wielowymiarowo. Z tego powodu opracowaliśmy podejście QualityLearning, które łączy zwinność z najnowszymi wynikami badań w dziedzinie edukacji.

Rezultatem jest ukierunkowane, elastyczne, wielowymiarowe, kompleksowe i budujące na powiązaniach podejście, w którym kluczowe są adaptacyjność, indywidualizacja i orientacja na praktyczność i potrzeby. QualityLearning oferuje szyte na miarę i skalowalne rozwiązania, które w sposób korzystny dla firmy spajają indywidualny charakter każdego z pracowników z nadrzędnymi wymaganiami zespołu, organizacji, a nawet społecznością. Dla każdego środowiska i dla każdego poziomu mamy odpowiednią ofertę:

  • Indywidualne uczenie: zwinne uczenie i coaching uczenia (na żądanie, ukierunkowane na potrzeby, we własnym zakresie)
  • Zespołowe, oparte na współpracy uczenie: zwinne nauczanie i coaching zespołowy, np. w uczeniu się zespołów Scrum (iteracyjne, przejrzyste, skoordynowane)
  • Ogólnofirmowe uczenie: zwinne środowisko nauczania i uczenia się, koncepcje uczenia się i projektowanie kultury uczenia się (innowacyjne, adaptacyjne, skalowalne)

Poziomy nauki

Proces nauki jest niezwykle złożony. W jego centrum stoi znajduje się jednostka, której indywidualny tok nauki należy kompleksowo wspierać i ustrukturyzować w jak najlepszy sposób. Lecz uczy się nie tylko osoba, lecz całe jej otoczenie. Może ona być częścią zespołu, który uczy się na przykład kształtowania interakcji zespołowych w celu poprawy komunikacji. Zespół z kolei jest częścią organizacji, która uczy się na przykład, jak się rozwijać lub zmieniać swoją strategię. Sama organizacja jest ostatecznie osadzona w społeczeństwie, które może czerpać wiedzę z niezliczonej ilości źródeł.

Poziomy nauki - diagram (kolor)
Czytaj więcej

<script>

Optymalna edukacja w firmie oznacza zatem zaangażowanie zarówno indywidualnie uczących się pracowników, jak i zespołów oraz organizacji jako całości. Dostosowane do potrzeb i zakresu wiedzy uczestników oraz zgodne z warunkami kontekstowymi cele nauczania, materiały do ​​nauki, formaty i środowisko nauki są następnie udostępniane na żądanie i na miejscu pracy. Iteracja kompaktowych faz uczenia z jasno określonymi celami (sprinty), indywidualne wsparcie w nauce (coaching uczenia się) i terminowy feedback (retrospektywy) zapewniają stały i weryfikowalny postęp w nauce. Proces jest zawsze otwarty i gotowy do zmiany i adaptacji. Rozwiązania edukacyjne są w stanie zaadaptować się równie skutecznie do pojedynczych uczniów jak i formatów opartych na współpracy (społeczności praktyków, metoda Working out Loud) oraz mniej lub bardziej formalnych spotkań (warsztaty, konferencje).
Poziomy nauki

Jakie wsparcie oferuje QualityLearning

Nasze metoda QualityLearning oferuje elastyczne i skalowalne rozwiązania dla zespołów, działów i całych organizacji - skrojone nie na miarę uniwersalną, lecz indywidualnie. Nasz zespół opracował różne oferty, w których łączymy i dopasowujemy poszczególne komponenty, zgodne z Waszymi potrzebami:

Analiza i planowanie

Analiza i planowanie

Każda ucząca się osoba i każde środowisko nauki jest inne. Dokładnie analizujemy warunki ramowe, potrzeby szkoleniowe i zasoby przedsiębiorstwa, a następnie, wspólnie z Tobą, tworzymy wizję i opracowujemy konkretne kroki do realizacji.

Koncepcja zwinnego uczenia się

Koncepcja zwinnego uczenia się

Opracowaliśmy koncepcję uczenia się, która umożliwia indywidualny i zwinny proces uczenia się i rozwoju w firmie. Dowiesz się, jak wspierać oraz motywować zarówno uczniów jak i zespoły. Nasz system szkoleniowy opiera się na najnowszych badaniach z zakresu teorii uczenia się oraz na metodach zwinnych. Skorzystaj z naszego szkolenia na Trenera Zwinnego Uczenia, aby wdrożyć w organizacji samosterujące się, zwinne uczenie a jednocześnie nadzorować procesy edukacyjne i z powodzeniem indywidualnie towarzyszyć zarówno każdej z osób, jak i ich dużej grupie. Dowiesz się, jak wspierać oraz motywować zarówno uczniów jak i zespoły. Nasz system szkoleniowy opiera się na najnowszych badaniach z zakresu teorii uczenia się oraz na metodach zwinnych.

Opracowywanie i prototypowanie koncepcji uczenia się i nauczania

Opracowywanie i prototypowanie koncepcji uczenia się i nauczania

Koncepcje nauczania i programy szkoleniowe opracowujemy na podstawie dokładnej analizy oraz z wykorzystaniem podejścia QualityLearning. Nie tylko projektujemy szablony z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań osób uczących się w firmie, ale również towarzyszymy Wam podczas wdrażania i monitorowania oraz zapewniamy długoterminowe wsparcie.

Nasz produkt - platforma edukacyjna QualityLearning

Nasz produkt - platforma edukacyjna QualityLearning

Dzięki QualityLearning indywidualne nauczanie staje się skalowalne. Nasza platforma edukacyjna wspiera zwinne procesy uczenia się poprzez koncentrację na celach edukacyjnych indywidualnych pracowników. QualityLearning pomaga odkryć i rozwijać pełny potencjał każdego z nich.

Warsztaty i doradztwo

Warsztaty i doradztwo

Skorzystaj z naszych kompetencji - chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie zwinności, SCRUM, zwinnego przywództwa, uczenia się i digitalizacji, a także samoorganizacji i zarządzania konfliktami. Dostarczamy zorientowanych na przyszłość impulsów do rozwoju organizacji w ramach warsztatów, wykładów lub poprzez indywidualny coaching.

Twoje korzyści w skrócie:

Motywująca nauka

Motywująca nauka

poprzez osobistą odpowiedzialność i samoukierunkowanie

Nauka oszczędzająca czas

Nauka oszczędzająca czas

poprzez oferty na żądanie, w miejscu pracy

Zrównoważona nauka

Zrównoważona nauka

poprzez zorientowanie na potrzeby i praktyczną integrację

Zabezpieczenie wiedzy dla organizacji

Zabezpieczenie wiedzy dla organizacji

poprzez tworzenie sieci kontaktów i dzielenie się wiedzą

Długoterminowe utrzymanie pracowników

Długoterminowe utrzymanie pracowników

poprzez docenianie i indywidualizację

Nauka oszczędzająca koszty

Nauka oszczędzająca koszty

dzięki ukierunkowanemu na cel wykorzystaniu zasobów i niższym kosztom bezpośrednim

Motywująca nauka

Motywująca nauka

poprzez osobistą odpowiedzialność i samoukierunkowanie

Nauka oszczędzająca czas

Nauka oszczędzająca czas

poprzez oferty na żądanie, w miejscu pracy

Zrównoważona nauka

Zrównoważona nauka

poprzez zorientowanie na potrzeby i praktyczną integrację

Zabezpieczenie wiedzy dla organizacji

Zabezpieczenie wiedzy dla organizacji

poprzez tworzenie sieci kontaktów i dzielenie się wiedzą

Długoterminowe utrzymanie pracowników

Długoterminowe utrzymanie pracowników

poprzez docenianie i indywidualizację

Nauka oszczędzająca koszty

Nauka oszczędzająca koszty

dzięki ukierunkowanemu na cel wykorzystaniu zasobów i niższym kosztom bezpośrednim

Pozostałe oferty warsztatowe

Warsztat wartości

Warsztat wartości

 

Dowiedz się więcej
Warsztat zwinnego przywództwa

Warsztat zwinnego przywództwa

 

Dowiedz się więcej
Warsztat zwinnego nauczania

Warsztat zwinnego nauczania

 

Dowiedz się więcej
Warsztat Gotowi na Przyszłość

Warsztat Gotowi na Przyszłość

 

Dowiedz się więcej
Warsztat negatywnego feedbacku

Warsztat negatywnego feedbacku

 

Dowiedz się więcej
Nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Nasz zespół

Tutaj możesz poznać niektórych z nas

Inez von Weitershausen

Inez von Weitershausen

Konsultantka QualityLearning

Susanne Ambros

Susanne Ambros

Kierowniczka zespołu QualityLearning i Działu Relacji z Klientem

Manuel Illi

Manuel Illi

Konsultant QualityLearning

Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z nami!

Chętnie rozwiniemy temat QualityLearning.

Bohaterowie QualityMinds