Skąd właściwie biorą się cele edukacyjne?

Blog | QualityLearning | QualityMinds

W QualityMinds mocno wierzymy w to, że każdy ma cele i chce się czegoś nauczyć. Od prawie czterech lat zajmujemy się celami edukacyjnymi naszych pracowników i klientów. Ostatnio coraz częściej mówimy też o celach nauczania i metodach, które można wykorzystać do ich osiągnięcia. W przypadku celów nauczania ich pochodzenie jest zwykle dość jasne. Chociażby kiedy nauczycielka dostrzega u swoich uczniów deficyt w zakresie pożądanego poziomu wiedzy. Decyduje się wypełnić rozpoznane luki w wiedzy, na przykład ustalając podstawy tematu, a tym samym określa cel dla uczących się, który powinni osiągnąć – np. nabyć określoną umiejętność (jak rozpoznawać deficyty u osób uczących się i jak sobie z nimi radzić to temat bardzo skomplikowany i wart osobnego artykułu).

Ale skąd właściwie biorą się osobiste cele edukacyjne?

Najprostszą odpowiedzią jest to, że osoba ucząca się wyznaczyła sobie cel i stara się go osiągnąć. Ale co kryje się za wyborem osobistego celu edukacyjnego? W QualityMinds znaleźliśmy cztery odpowiedzi na to pytanie:

  1. Osoba ucząca się chce osiągnąć nadrzędny cel i jest zmotywowana spodziewanym sukcesem.
  2. Osoba ucząca się chce usunąć lukę w wiedzy lub uniknąć niepowodzenia.
  3. Coraz częściej w rozmowach pojawia się temat, o którym osoba ucząca się nie ma pojęcia, więc luka w wiedzy musi zostać wypełniona.
  4. Cel nauczania jest przyjmowany jako osobisty cel uczenia się lub pokrywa się z celem uczenia się.

Szczegółowy opis:

  1. Uczący się często wybierają cel, bo brakuje im wiedzy w danym zakresie. Na przykład ktoś chciałby wypróbować nowe narzędzie, aby móc wykonywać pracę szybciej lub bardziej wydajnie, lub chciałby ubiegać się o nowe stanowisko i zdobyć wymagane na nie dodatkowe umiejętności. Cele te skupiają się przede wszystkim na osiągnięciu celów osobistych. Podobnie jak w przypadku celów noworocznych, ważne jest, by poszczególne kroki do celu były łatwe do zmierzenia. Dzięki temu można będzie cieszyć się regularnymi postępami.
  2. Czasami jednak cele uczenia się są motywowane nie tylko chęcią osiągnięcia czegoś nowego, ale także chęcią zaradzenia (postrzeganej lub rzeczywistej) słabości, brakom lub zapobieżenia możliwej porażce. Przykład: zespół zdecydował się pracować z nowym językiem programowania, którego osoba ucząca się jeszcze nie opanowała. Teraz chce bardzo szybko nadrobić wiedzę lub odświeżyć już posiadaną, aby nie zostać w tyle. Taki cel uczenia się może również wynikać z negatywnej informacji zwrotnej, którą otrzymała osoba ucząca się. Być może chce ona zwiększyć wydajność swojej pracy lub rozwinąć konkretną umiejętność.
  3. Większość z nas zna ten wariant: pojawia się nowy trend i słyszysz w biurowej kuchni pojęcia, których nie znasz. Wszyscy wydają się entuzjastycznie nastawieni, a i Twoja ciekawość szybko się rozbudza. Padają hasła typu „Kubernetes”, „zwinność”, „Working out Loud”, „Design thinking”. Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia na te tematy, warto ustalić osobisty cel uczenia się, aby zdobyć podstawową wiedzę i zapoznać się z odpowiednią treścią na ten temat.
  4. Wreszcie inna ścieżka, którą często można zaobserwować w praktyce: prowadzi do celów uczenia się poprzez przyjęcie celów nauczania. Jeśli na przykład pracowniczka zaczyna wysoce zmotywowana pracę w nowej firmie i nadal chce się dużo dowiedzieć o metodach pracy, kulturze korporacyjnej lub nowych zadaniach, jej cele edukacyjne w naturalny sposób pokrywają się z celami uczenia się firmy lub działu. Jeśli przyjrzysz się bliżej, jaka dotychczasowa wiedza jest już dostępna, a jaka jest nadal potrzebna, cele edukacyjne tworzą wspaniałe doświadczenie nauczania.

Nasz wniosek:

Ogólnie można powiedzieć, że różni ludzie dążą do różnych celów edukacyjnych z różnych powodów. W każdym razie warto, aby uczący się wspólnie z trenerem uczenia się zastanowił się, skąd pochodzą jego własne cele uczenia się. Dlaczego chcę się tego nauczyć? Co właściwie chcę dzięki temu osiągnąć? Jak głęboko muszę zajść, aby osiągnąć swój cel? Jeśli wiesz, skąd pochodzą twoje własne cele uczenia się, możesz również pracować konkretnie nad motywacją do nauki, uzyskać pomoc w doborze treści lub metod uczenia się i ogólnie lepiej zaprojektować ukierunkowanie procesu uczenia się.

0 komentarzy

Super bohaterka Quality Lea

Napisane przez

Vera Baum