Über Kleinanzeigen auf der Jagd nach neuen Minds? NEIN! Das sind nicht wir und bitte reagiert nicht darauf. Das ist fake! Wir suchen euch über die üblichen bekannten Plattformen, oder auch direkt in unseren Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook, XING und Twitter. Findet uns dort und tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf euch!

Handel i sprzedaż detaliczna

BRANŻE

Handel i sprzedaż detaliczna

Handel detaliczny od zawsze podlegał transformacjom i dostosowywał się do nowych sytuacji. Bardzo duża liczba klientów o wysokich, ale indywidualnych wymaganiach spowodowała odejście od tradycyjnego modelu handlu detalicznego na rzecz handlu konsumenckiego.

Cyfryzacja stwarza nowe możliwości, technologie i usługi. Gwałtowne zmiany w łańcuchu dostaw zwiększają presję, a czas wprowadzania na rynek jest coraz krótszy. Jak w takim środowisku można ekonomicznie wdrażać innowacje i modernizować swoje produkty? Dzięki rozległej wiedzy eksperckiej, bogatym doświadczeniom, szerokiej gamie metod oraz głębokiej znajomości rynków i ludzi, QualityMinds zapewnia klientom elastyczność i przejrzystość.

Kontrola jakości i doradztwo w zakresie procesów rozwoju oprogramowania

Jedna z największych sieci sklepów detalicznych w Europie, oferująca kosmetyki, artykuły medyczne, artykuły gospodarstwa domowego oraz zdrową żywność i napoje, potrzebuje wsparcia. Sieć zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników w ponad 3000 sklepów w całej Europie. Miliony klientów stale podwyższają wymagania dotyczące systemów informatycznych, ich niezawodności, dostępności i zdolności dostosowania się do szybkich wyzwań rynkowych. Systemy były podatne na błędy, a szybka implementacja zmian w odpowiedniej jakości zajmowała dużo czasu. Nasze wyzwanie: wdrożyć niezawodny i wysoce złożony system oprogramowania. Łańcuchy dostaw całej sieci sklepów w różnych krajach musiały być obsługiwane przez złożony ekosystem aplikacji biznesowych dostarczanych przez zewnętrznych i wewnętrznych dostawców IT. Taka kompleksowość wiąże się z wyzwaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania i procesami QA, którym QualityMinds jest w stanie sprostać.

Kontrola jakości i doradztwo w zakresie procesów rozwoju oprogramowania

Nasz wkład

Firma QualityMinds świadczyła usługi doradcze w zakresie tworzenia oprogramowania i procesów zapewniania jakości. Dzięki naszemu doświadczeniu w wielu branżach, wraz z zespołami pracowników naszego klienta opracowaliśmy skuteczną strategię testów i warsztaty zarządzania testami dla całego łańcucha dostaw. Nasze warsztaty testów responsywności zagwarantowały adaptacyjność procesów nawet w przypadku szybkich zmian. Studium „Behaviour Driven Development Feasibility Study” umożliwiło zespołom skuteczne, przejrzyste i zwinne podejście do testowania jeszcze przed jego rozpoczęciem – jest to podejście pragmatyczne, zasadniczo tworzące behawioralne ramy dla testów. Wszystko to położyło podwaliny pod stworzenie strategii automatyzacji testów oraz narzędzi testowych i wdrażania jej dla szerokiej gamy złożonych systemów informatycznych.

 

Szukasz czegoś konkretnego?
Skontaktuj się z nami!

Szukasz naszych usług w Twoim kraju?

Bohaterowie QualityMinds