Handel i sprzedaż detaliczna

BRANŻE

Handel i sprzedaż detaliczna

Handel detaliczny od zawsze podlegał transformacjom i dostosowywał się do nowych sytuacji. Bardzo duża liczba klientów o wysokich, ale indywidualnych wymaganiach spowodowała odejście od tradycyjnego modelu handlu detalicznego na rzecz handlu konsumenckiego.

Cyfryzacja stwarza nowe możliwości, technologie i usługi. Gwałtowne zmiany w łańcuchu dostaw zwiększają presję, a czas wprowadzania na rynek jest coraz krótszy. Jak w takim środowisku można ekonomicznie wdrażać innowacje i modernizować swoje produkty? Dzięki rozległej wiedzy eksperckiej, bogatym doświadczeniom, szerokiej gamie metod oraz głębokiej znajomości rynków i ludzi, QualityMinds zapewnia klientom elastyczność i przejrzystość.

Kontrola jakości i doradztwo w zakresie procesów rozwoju oprogramowania

Jedna z największych sieci sklepów detalicznych w Europie, oferująca kosmetyki, artykuły medyczne, artykuły gospodarstwa domowego oraz zdrową żywność i napoje, potrzebuje wsparcia. Sieć zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników w ponad 3000 sklepów w całej Europie. Miliony klientów stale podwyższają wymagania dotyczące systemów informatycznych, ich niezawodności, dostępności i zdolności dostosowania się do szybkich wyzwań rynkowych. Systemy były podatne na błędy, a szybka implementacja zmian w odpowiedniej jakości zajmowała dużo czasu. Nasze wyzwanie: wdrożyć niezawodny i wysoce złożony system oprogramowania. Łańcuchy dostaw całej sieci sklepów w różnych krajach musiały być obsługiwane przez złożony ekosystem aplikacji biznesowych dostarczanych przez zewnętrznych i wewnętrznych dostawców IT. Taka kompleksowość wiąże się z wyzwaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania i procesami QA, którym QualityMinds jest w stanie sprostać.

Kontrola jakości i doradztwo w zakresie procesów rozwoju oprogramowania

Nasz wkład

Firma QualityMinds świadczyła usługi doradcze w zakresie tworzenia oprogramowania i procesów zapewniania jakości. Dzięki naszemu doświadczeniu w wielu branżach, wraz z zespołami pracowników naszego klienta opracowaliśmy skuteczną strategię testów i warsztaty zarządzania testami dla całego łańcucha dostaw. Nasze warsztaty testów responsywności zagwarantowały adaptacyjność procesów nawet w przypadku szybkich zmian. Studium „Behaviour Driven Development Feasibility Study” umożliwiło zespołom skuteczne, przejrzyste i zwinne podejście do testowania jeszcze przed jego rozpoczęciem – jest to podejście pragmatyczne, zasadniczo tworzące behawioralne ramy dla testów. Wszystko to położyło podwaliny pod stworzenie strategii automatyzacji testów oraz narzędzi testowych i wdrażania jej dla szerokiej gamy złożonych systemów informatycznych.

 

Szukasz czegoś konkretnego?
Skontaktuj się z nami!

Szukasz naszych usług w Twoim kraju?

Bohaterowie QualityMinds