ESR – Everybody’s Social Responsibility

O nas

Bohater QualityMinds Senti

ESR – Everybody’s Social Responsibility

Właściwe postępowanie to jedna z naszych podstawowych wartości i odnosi się do sposobu traktowania nie tylko naszych klientów, ale przede wszystkim pracowników. Ważne jest to, by rozłożyć zakres odpowiedzialności i wykorzystać umiejętności, które posiada każdy pracownik firmy w najlepszy możliwy sposób i z korzyścią dla wszystkich. Dlatego opracowaliśmy podejście ESR, czyli Indywidualnej Odpowiedzialności Społecznej. Z jednej strony, każdy pracownik powinien mieć możliwość samodzielnego określenia zakresu pracy, a z drugiej mieć świadomość, że każdy może wnieść swój wkład w warunki i atmosferę pracy w QualityMinds.

Jeśli pracownicy i pracowniczki chcieliby wykorzystać swoje umiejętności w projektach charytatywnych poza QualityMinds, mają do dyspozycji uzgodniony limit godzin. Przedstawiamy kilka projektów, w które są zaangażowani.

ESR - Rainforest Connection

Rainforest Connection – używane telefony komórkowe pomagają chronić las deszczowy

Rainforest Connection (RFCx) to zatwierdzony państwowo start-up typu non-profit z siedzibą w San Francisco. Głównym założeniem jest postawienie zużytych smartfonów, bardzo czułych mikrofonów i kolektorów słonecznych w roli „strażników lasu”. Ci „strażnicy” umieszczani są wysoko w koronach drzew lasów deszczowych na całym świecie i przekazują wszystkie dźwięki do działającej w chmurze sztucznej inteligencji (AI). AI, Gaia, jest przeszkolona w zakresie identyfikacji i lokalizowania wielu dźwięków – od pił łańcuchowych po ptaki – i może ocenić, czy stanowią one potencjalne zagrożenie dla lasu i dzikiej przyrody. Gdy system RFCx zarejestruje i wykryje kłusownictwo lub nielegalny wyręb, wysyła alerty w czasie rzeczywistym do straży leśnej, która powstrzymuje tą działalność.

System pomaga nie tylko florze i faunie lasów deszczowych, ale także ich rdzennym mieszkańcom, którzy żyli na tych terenach od czasów prehistorycznych. Gaia pomaga chronić autochtoniczną ludność przed pozbawionymi skrupułów kłusownikami, dla których ludzkie życie nie ma żadnej wartości.

Wraz z rozbudową systemu RFCx stale dodawane są nowe aplikacje. Narzędzie do lokalizowania straży leśnej na zagrożonym obszarze, śledzenie zagrożonych gatunków w celu ich ochrony oraz aplikacja do nasłuchiwania odgłosów lasu deszczowego to tylko niektóre z programów, które umożliwia technologia RFCx.

Założyciel tej inicjatywy, Topher White, wyjaśnia w programie TED Talk, jak wpadł na ten pomysł i jak do tej pory przebiega jego realizacja.

A jak dokładnie wyglądało wsparcie ze strony QualityMinds? Zrobiliśmy to, co umiemy najlepiej – testy! Naszą rolą w zespole Rainforest Connection było testowanie we wszystkich ekscytujących obszarach rozwoju oprogramowania przez kilka lat – wspieraliśmy projekt na wszystkich poziomach testów i we wszystkich fazach testowych.

WhiteIT – technologia IT przeciwko przemocy wobec dzieci

WhiteIT to unikalny na skalę światową sojusz ponad 70 partnerów ze świata polityki, przemysłu, organów ścigania, stowarzyszeń, związków zawodowych, stowarzyszeń ochrony ofiar, nauki i sektora publicznego, który opracowuje holistyczną strategię zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci. Projekt obejmuje środki prawne, zapobiegawcze i techniczne, a także wsparcie dla ofiar i terapię dla sprawców. Jako partner byliśmy zaangażowani w rozwój programu analizy danych Systemu Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (Child Abuse Prevention System, CAPS). Oprogramowanie to ma wspierać dochodzenia policyjne, a dzięki automatycznej analizie danych jest w stanie klasyfikować i kategoryzować podejrzane materiały. Obszerne metadane plików graficznych, wideo i tekstowych są automatycznie indeksowane w CAPS i porównywane z istniejącymi informacjami. Zapewnia to większą wydajność prac dochodzeniowych i szybsze sukcesy w śledztwie.

Realizując projekt CAPS, postawiliśmy sobie za cel konsekwentne wykorzystywanie korzyści płynących z wykorzystania internetu w biznesie i społeczeństwie, jednocześnie pomagając opanować jego mroczne aspekty. Dzięki prototypowi CAPS mieliśmy doskonałą okazję do realizacji ważnego celu – walki z przestępczością internetową.

ESR - WhiteIT
ESR - Program wakacyjny dla dzieci stowarzyszenia Brückenhaus e.V.

Program wakacyjny dla dzieci stowarzyszenia Brückenhaus e.V.

Co roku w pierwszym tygodniu wakacji letnich w Kirchheim unter Teck (kraj związkowy Badenia-Wirtemberga, Niemcy) odbywa się program wakacji dla dzieci (KiFePro) stowarzyszenia Brückenhaus e.V. Około 180 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, pod opieką 15 pracowników etatowych i 25 wolontariuszy, zapraszanych jest na wakacyjny program – jego motto zmienia się co rok, a dzieci mają okazję do robienia przeróżnych prac plastycznych. Przede wszystkim jest to okazja do dobrej zabawy przez cały tydzień. Ważną zasadą edukacyjną Stowarzyszenia Brückenhaus e.V. jest pokazanie dzieciom nowych możliwości, umożliwienie im odkrywania i wypróbowywania nowych rzeczy oraz zdobycia własnych doświadczeń, a w szczególności pobudzenie ich kreatywności.

Około 20 lat temu Carina, członkini zespołu QualityLearning, jako dziecko sama brała udział w turnusie wakacyjnym dla dzieci. Doświadczenia, które tam zdobyła, skłoniły ją do podjęcia wolontariatu w wieku 16 lat. Od kilku lat tworzy wraz z innymi długoletnimi wolontariuszami „zespół bazowy”, który zajmuje się przygotowaniem, realizacją i kontynuacją programu wakacyjnego dla dzieci. Obejmuje to między innymi proces rejestracji dzieci, prośby o darowizny, pozyskiwanie materiałów oraz całoroczną opiekę nad wolontariuszami i pomocnikami. Wszystko to odbywa się w ścisłej współpracy z pełnoetatowymi pracownikami Brückenhaus e.V. Więcej o naszej pracy w „zespole bazowym” KiFePros można przeczytać w artykule prasowym w „Teckboten” z 14 sierpnia 2018 r.

„Praca w programie wakacyjnym dla dzieci od lat jest bliska mojemu sercu, dlatego bardzo się cieszę, że QualityMinds nie tylko docenia moje zaangażowanie, ale także udziela mi wsparcia i promuje tą ideę. Ponadto, dzięki rozmowom z kolegami udało mi się pozyskać cenne impulsy dla programu wakacyjnego, które zainspirowały mnie nie tylko do wykorzystania elementów Scrum w organizacji turnusu, ale także do bliższego przyjrzenia się istniejącym procedurom przez pryzmat zwinności. Doświadczenie, które udało mi się zdobyć w tym zakresie, można przeczytać w moim artykule na blogu.” Carina Hoppenz, QualityMinds

SOFTWARE TESTING ACADEMY:

Szkolenie przyszłych testerów i testerek oprogramowania poprzez równość społeczną i edukacyjną.

Wraz z międzynarodowymi partnerami pracujemy nad projektem Erasmus Software Testing Academy.

Cele projektu:

  • promowanie motywacji do kształcenia ustawicznego, w szczególności do szkolenia zawodowego osób, które chcą wejść na rynek pracy w zakresie usług testowania oprogramowania, zwłaszcza wśród dorosłych bezrobotnych, migrantów i innych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
  • podnoszenie świadomości możliwości zatrudnienia w obszarze testowania oprogramowania.

Wyniki końcowe:

  • stworzenie europejskiej akademii i narzędzi edukacyjnych (platformy, materiałów, zasobów itp.), które oferują aktualne szkolenia z zakresu testowania oprogramowania.
  • stworzenie spersonalizowanego modelu szkolenia dla przyszłych profesjonalistów i profesjonalistek w dziedzinie testowania oprogramowania.

Informacje o projekcie:

Key-action – KA220-VET – Współpraca partnerska w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Numer referencyjny – 2021-1-PT01-KA220-VET-000033142
Rozpoczęcie projektu – 01-02-2022
Zakończenie projektu – 01-10-2024

Zastrzeżenie:
„Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.”.

Software Testing Academy

Szukasz czegoś konkretnego?

Skontaktuj się z nami!

Szukasz naszych usług w Twoim kraju?

Bohaterowie QualityMinds