Testowanie Funkcjonalne

Testowanie Funkcjonalne

Główne usługi QA

Testowanie nie zawsze przebiega tak samo. Różne wymagania związane z produktem wymagają różnych podejść i metod.

Posługując się przykładem kompleksowego spojrzenia na produkt lub aplikację, warto rozważyć drogę, jaką pokonuje klient od rejestracji w sklepie internetowym aż po dokonanie zakupu. Takie czynności testowe są dla nas kluczowym elementem strategii testowej, ponieważ testy akceptacyjne i odbioru na końcu fazy testowania mogą ostatecznie zadecydować o tym, czy produkt zostanie dobrze przyjęty i użytkowany.

W tym obszarze dowiesz się więcej o testowaniu funkcjonalnym oraz o tym, jakie kryteria należy doprecyzować przed rozpoczęciem testowania i dlaczego warto wybrać optymalną strategię testowania.

Bohater QualityMinds Senti

Dlaczego testujemy?

Najprościej mówiąc – testowanie pomaga poprawić jakość produktu i przyczynia się zwiększenia zaufania użytkownika do oprogramowania.

Jak testujemy?

Nasze testowanie manualne często opiera się na metodyce testowania eksploracyjnego, gdzie nauka oraz projektowanie i przeprowadzanie testów idą ręka w rękę.

Doskonale znamy wszystkie – tak zwinne jak i klasyczne – modele i procedury tworzenia oprogramowania, takie jak Scrum, Kanban, Waterfall czy model V, i dla każdej indywidualnej sytuacji dopasowujemy odpowiednie metody oraz projektujemy odpowiednią strategię testowania.

W dziedzinie testowania automatycznego, testujemy z wykorzystaniem różnych języków i technologii, jak na przykład Java, .NET, Oracle czy BDD Stack.

Pracujemy przy projektach dla różnych branż; sektora bankowego, edukacyjnego i publicznego, dla firm motoryzacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych itp. Ważnym jest, aby zawsze używać właściwej metody.

Kiedy testujemy?

Testy oprogramowania przeprowadzane są na każdym etapie cyklu życia produktu – od specyfikacji wymagań po projektowanie, kodowanie i akceptację użytkownika.

Testowanie Funkcjonalne - diagram (kolor)
Testowanie Funkcjonalne - diagram (b&w)
Bohater QualityMinds Senti - Test Design

Test design: czy to jest potrzebne?

Projektowanie testów (Test Design) jest często niedocenianym krokiem. Ale przecież kompleksowe powiązania i coraz bardziej rozbudowana struktura systemów uniemożliwia pominięcie etapu testowania.

Systematyczny projekt testu pomaga usunąć trudności związane z uzyskaniem poprawnych wyników. W QualityMinds koncentrujemy się na fachowym wsparciu naszych klientów w wielu kwestiach związanych z projektowaniem testów:

 • Jakie są moje warunki testowe?
 • Jak intensywnie należy testować określone obszary oprogramowania?
 • Czy w naszym zestawie testowym mamy niepotrzebne przypadki testowe?
 • Jaki jest zakres testu?
 • Czy wygenerowane przypadki testowe pozwalają na określenie osiągniętego poziomu jakości produktu?
 • Czy po przeprowadzeniu testu możemy wykorzystać przypadki testowe do wydania rekomendacji lub ostrzeżenia o ryzyku?

Projektowanie testu jest integralną częścią zarówno klasycznych, jak i zwinnych projektów i nie należy go lekceważyć. Aby osiągnąć te cele, nasi pracownicy wspierają Cię w Twoim projekcie. Koncentrują się oni nie tylko na faktycznym tworzeniu przypadków testowych, ale także pomagają w ocenie ryzyka i jakości oraz w innych kwestiach związanych z zapewnieniem jakości.

Aby zaprojektować szybszy, bardziej niezawodny i zorientowany na cel test, nasi pracownicy stosują różne, dopasowane do Twojej sytuacji metody. Projektowanie testów (Test Design) jest często niedocenianym krokiem. Ale przecież kompleksowe powiązania i coraz bardziej rozbudowana struktura systemów uniemożliwia pominięcie etapu testowania.

Bohater QualityMinds Senti - Dane Testowe

Dlaczego dane testowe są tak ważne?

Masz już testera i plan testów ze zdefiniowanymi scenariuszami testowymi? W takim razie stoisz tuż przed rozpoczęciem testowania!

Nasi konsultanci posiadają szeroki zakres kompetencji w zakresie:

 • generowania danych testowych, tj. procesu, który generuje lub syntetyzuje dane do celów testowych.
 • wybierania odpowiednich narzędzi programowych lub zdefiniowanych procedur, które należy wdrożyć do generowania danych testowych, oraz wyboru metod, które spełniają Twoje potrzeby biznesowe.
 • zarządzania danymi testowymi, tj. projektowania i administracji danych testowych, a także plików, podmiotów, filtrów, reguł i praw dot. kontroli danych.
 • przepisów prawnych dotyczących przechowywania, użytkowania i testowania danych testowych.
 • wyboru prostych narzędzi do użytkowania i kontrolowania danych dla nie-testerów lub programistów.

Wysokiej jakości dane testowe i efektywne zarządzanie prezentują w ten sposób wielką wartość dodaną w tworzeniu oprogramowania. Masz już testera i plan testów ze zdefiniowanymi scenariuszami testowymi? W takim razie stoisz tuż przed rozpoczęciem testowania!

Bohater QualityMinds Senti - Warsztaty

50 szybkich pomysłów na ulepszenie testów

Dla wielu ciągłe doskonalenie metod i testów wiąże się z dużym i czasochłonnym wysiłkiem. Nie powinno to być jednak powodem, aby całkowicie rezygnować z optymalizacji tej dziedziny. Na naszych warsztatach uczymy Cię prostych środków umożliwiających odpowiednie, a przede wszystkim trwałe doskonalenie Twoich testów. Pomożemy Ci szybko zidentyfikować i wyprowadzić konkretne opcje działania.

Metoda “Cel Pytanie Metryka”

Metryki są ważne w wielu obszarach – od planowania projektu do rozpoczęcia produkcji – ponieważ umożliwiają wgląd w stan i rozwój produktu. Na tym warsztacie wykorzystamy metodę GQM, aby pomóc Ci poznać potencjał metryk i za ich pomocą zarówno zdefiniować cele, jak i wyprowadzić własne metryki.

Projekt Testu

Systematyczny projekt testu (Test Design) pomaga usunąć trudności związane uzyskaniem poprawnych wyników testu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nasi pracownicy pomogą Ci zaprojektować testy szybciej, bardziej niezawodnie i w sposób zorientowany na cel. W tym celu stosujemy różne, dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji techniki. Opracowujemy również własne narzędzia wspierające zadania projektowania testów (np. tworzenie i konsolidację tablic decyzyjnych).

Bastian Baumgartner, Senti, Katja Meyer

Czekamy na Twoje pytania!

Nasz zespół QualityMinds składa się z inżynierów testów, konsultantów i menedżerów z różnych środowisk: od informatyki i matematyki po inżynierię i psychologię.

To różnorodne i inspirujące środowisko łączy najszersze możliwe spektrum umiejętności analitycznych i technicznych, które umożliwia analizę sytuacji z wielu różnych perspektyw.

Katja i Bastian są do Twojej dyspozycji, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Napisz do nas!

+49 911 660732011

Bohaterowie QualityMinds