Über Kleinanzeigen auf der Jagd nach neuen Minds? NEIN! Das sind nicht wir und bitte reagiert nicht darauf. Das ist fake! Wir suchen euch über die üblichen bekannten Plattformen, oder auch direkt in unseren Social Media Kanälen wie LinkedIn, Facebook, XING und Twitter. Findet uns dort und tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf euch!

Doradztwo ds. Różnorodności

Doradztwo ds. Różnorodności

Usługi

Bohaterowie QualityMinds
Nasza przygoda z różnorodnością rozpoczęła się w momencie założenia QualityMinds. Od początku tworzyliśmy wielonarodowy zespół. Dziś trudno swierdzić, jak znaczny wpływ na kulturę naszej firmy miały poszczególne nacje, w tym na przykład Polacy czy Grecy. Nie jest to jednak konieczne: codziennie korzystamy z tego, jak wiele różne perspektywy, pochodzenie czy mentalność wnoszą w nasze życie.

Niektóre rozwiązania pojawiły się u nas naturalnie.

Do innych aspektów różnorodności musieliśmy jednak podejść w świadomy i ustrukturyzowany sposób. Od wielu lat staramy się, aby wszystkie płci były u nas reprezentowane na równi na wszystkich płaszczyznach. Angażujemy się też społecznie w kwestii równouprawnienia. Wśród naszych klientek, klientów, partnerów i partnerek spotkaliśmy wiele podobnie myślących osób i razem mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami, ucząc się od siebie nawzajem.

Nasza podróż nie jest jeszcze zakończona, ale już teraz chcemy się podzielić naszym doświadczeniem. Z branży IT wnosimy dwa istotne narzędzia: metodykę zwinną i zorientowanie na użytkownika. Na co dzień pomagają nam one z sukcesem tworzyć oprogramowanie w złożonych środowiskach. Przenosimy te zasady na płaszczyznę różnorodności. „Inspect and Adapt” i podejmowanie wielu małych kroków do celu to metody, które świetnie działają na obu tych polach. Mantra „nie jesteś twoim użytkownikiem” chroni nas przed zbyt łatwymi i rzekomo pasującymi do każdego przypadku rozwiązaniami zarówno podczas tworzenia oprogramowania, jak i przy obchodzeniu się z systemowymi nierównościami.

Jesteśmy przekonani, że wiele przedsiębiorstw wkroczy na ścieżkę ku zwiększeniu różnorodności i równości szans. Niektóre, tak jak my, będą to robić z przekonania. Inne podążą w tym kierunku, ponieważ w przyszłości ustrukturyzowane podejście do tego zagadnienia i jego wspieranie będą czymś koniecznym i oczywistym.

Wspólnie z klientami chcemy podejść nowatorsko do tego tematu i w zrównoważony sposób pracować nad polepszeniem procesu rekrutacji, zwiększania świadomości i budowania nowych wzorców zachowań.

Julian Traut

Dopiero w tak zwanym „średnim wieku” Julian w pełni zrozumiał, że różnorodność opiera się na czymś o wiele bardziej złożonym niż używanie terminu „rdzenny Amerykanin”. Od momentu tego pierwszego impulsu podczas studiów psychologicznych z pasją zajmuje się wprowadzaniem dużych i małych zmian ku zwiększeniu różnorodności i równych szans w branży IT. Obecnie pracuje nad tym, w jaki sposób zwinność i zorientowanie na użytkownika mogą zostać przeniesione z rozwoju oprogramowania do zagadnień różnorodności, równego traktowania i inkluzywności. W ten sposób łączy doświadczenie 15 lat pracy w roli inżyniera wymagań i Product Ownera ze swoją pasją: większą różnorodnością w branży IT.

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami.

Bohaterowie QualityMinds