Doradztwo ds. Różnorodności

Doradztwo ds. Różnorodności

Usługi

Bohaterowie QualityMinds
Nasza przygoda z różnorodnością rozpoczęła się w momencie założenia QualityMinds. Od początku tworzyliśmy wielonarodowy zespół. Dziś trudno swierdzić, jak znaczny wpływ na kulturę naszej firmy miały poszczególne nacje, w tym na przykład Polacy czy Grecy. Nie jest to jednak konieczne: codziennie korzystamy z tego, jak wiele różne perspektywy, pochodzenie czy mentalność wnoszą w nasze życie.

Niektóre rozwiązania pojawiły się u nas naturalnie.

Do innych aspektów różnorodności musieliśmy jednak podejść w świadomy i ustrukturyzowany sposób. Od wielu lat staramy się, aby wszystkie płci były u nas reprezentowane na równi na wszystkich płaszczyznach. Angażujemy się też społecznie w kwestii równouprawnienia. Wśród naszych klientek, klientów, partnerów i partnerek spotkaliśmy wiele podobnie myślących osób i razem mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami, ucząc się od siebie nawzajem.

Nasza podróż nie jest jeszcze zakończona, ale już teraz chcemy się podzielić naszym doświadczeniem. Z branży IT wnosimy dwa istotne narzędzia: metodykę zwinną i zorientowanie na użytkownika. Na co dzień pomagają nam one z sukcesem tworzyć oprogramowanie w złożonych środowiskach. Przenosimy te zasady na płaszczyznę różnorodności. „Inspect and Adapt” i podejmowanie wielu małych kroków do celu to metody, które świetnie działają na obu tych polach. Mantra „nie jesteś twoim użytkownikiem” chroni nas przed zbyt łatwymi i rzekomo pasującymi do każdego przypadku rozwiązaniami zarówno podczas tworzenia oprogramowania, jak i przy obchodzeniu się z systemowymi nierównościami.

Jesteśmy przekonani, że wiele przedsiębiorstw wkroczy na ścieżkę ku zwiększeniu różnorodności i równości szans. Niektóre, tak jak my, będą to robić z przekonania. Inne podążą w tym kierunku, ponieważ w przyszłości ustrukturyzowane podejście do tego zagadnienia i jego wspieranie będą czymś koniecznym i oczywistym.

Wspólnie z klientami chcemy podejść nowatorsko do tego tematu i w zrównoważony sposób pracować nad polepszeniem procesu rekrutacji, zwiększania świadomości i budowania nowych wzorców zachowań.

Julian Traut

Dopiero w tak zwanym „średnim wieku” Julian w pełni zrozumiał, że różnorodność opiera się na czymś o wiele bardziej złożonym niż używanie terminu „rdzenny Amerykanin”. Od momentu tego pierwszego impulsu podczas studiów psychologicznych z pasją zajmuje się wprowadzaniem dużych i małych zmian ku zwiększeniu różnorodności i równych szans w branży IT. Obecnie pracuje nad tym, w jaki sposób zwinność i zorientowanie na użytkownika mogą zostać przeniesione z rozwoju oprogramowania do zagadnień różnorodności, równego traktowania i inkluzywności. W ten sposób łączy doświadczenie 15 lat pracy w roli inżyniera wymagań i Product Ownera ze swoją pasją: większą różnorodnością w branży IT.

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami.

Bohaterowie QualityMinds