Badania nad technologią produktu

Badania nad technologią produktu

TWORZENIE OPROGRAMOWANIA

Pomyślnie wdrożone, innowacyjne produkty nie są dziełem przypadku lecz wynikiem badań potrzeb użytkowników i prawidłowego zastosowania nowoczesnych technologii.
Bohater QualityMinds Ardee

Innowacyjny produkt wymaga solidnych badań technologicznych.

Nasz zespół wspiera Cię poprzez szeroki zakres kompetencji w obszarach zarządzania produktem, badań i rozwoju oraz projektowania UI i UX – od wizji do gotowego produktu. Poprzez ustrukturyzowaną (ale nie sztywną) procedurę, który aplikujemy zarówno w QualityMinds jak i z klientami, oraz różne metody, takie jak myślenie projektowe (Design Thinking), warsztaty poznawcze (Discovery Workshops) czy Product Vision Canvas itp., jesteśmy w stanie optymalnie zrozumieć problemy użytkowników i stworzyć wizję produktu.

Ponieważ droga, która prowadzi do optymalnego spełnienia wymagań użytkownika, nie jest odgórnie wytyczona, wszelkie hipotezy testujemy bezpośrednio poprzez badania, makiety i prototypy. Nasi doświadczeni programiści dobierają odpowiednie technologie, za pomocą których iteracyjnie rozwijany jest tzw. działający produkt z minimum funkcjonalności (Minimal Viable Product, MVP). Następnie nasze zespoły Software Bauhaus zajmują się jego dalszym rozwojem.

W QualityMinds nieustannie badamy rynek (zwłaszcza trendy technologiczne, takie jak uczenie maszynowe, AR / VR, blockchain, itp.), również pod kątem rozwoju oprogramowania (np. mikrousługi, nowe języki programowania, techniki automatyzacji w DevOps, frameworki frontendowe itp.). W rezultacie otrzymujemy przekrój nowości technologicznych dostosowany do naszej wiedzy i zapotrzebowania. Oferujemy naszym klientom najlepszą dostępną technologię rozwoju produktu.

Jesteśmy skarbnicą dobrych pomysłów – chętnie wesprzemy Cię naszą ofertą warsztatową, coachingiem i doradztwem.

Badania nad technologią produktu - diagram (kolor)
Badania nad technologią produktu - Doradztwo

Product Technology Research dla Ciebie i Twojej koncepcji

W trakcie pierwszej sesji poznajemy Ciebie i Twój pomysł. Następnie, w zależności od tego, jak zaawansowany jest Twój pomysł, decydujemy, która metoda jest najbardziej odpowiednia. Koncentrujemy się na znalezieniu największej wartości dodanej dla Twoich klientów i wyborze odpowiedniej technologii. W tym celu moderujemy np. tygodniowy sprint projektowy lub warsztaty poznawcze. Następnie, poprzez Product Vision Canvas, formułujemy wizję produktu i opracowujemy prototyp.

Tobias Varlemann Boris Spivak,  Julian Hiroki-Boehm, Carina Maier, Michael Mlynarski

Poznaj nasz zespół

Możesz na nas polegać w 100%. Wspieramy Cię poprzez nasze doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tworzeniu oprogramowania, projektowaniu i badaniach UI i UX.

Szukasz czegoś konkretnego?
Skontaktuj się z nami!

Szukasz naszych usług w Twoim kraju?

Bohaterowie QualityMinds