Jak bez większych trudności zainicjowaliśmy zrównoważony rozwój w firmie?

CSR

Na początku przyznam się, że to pierwszy artykuł na blogu, który napisałem w życiu. A ponieważ chciałem wiedzieć, jak to poprawnie zrobić, przeszukałem sieć i natrafiłem m.in. na następujące hasła: „Blogerem nie zostajesz z dnia na dzień” lub „Nauczenie się pisania dobrych artykułów i doskonalenie tej sztuki może zająć lata”.

Kiedy przeczytałem te stwierdzenia, od razu pomyślałem o początkach zrównoważonego rozwoju w niemieckim oddziale QualityMinds. Nie stał się on bynajmniej częścią DNA firmy z dnia na dzień. Wprowadzenie jego zasad w przedsiębiorstwie wymaga czasu, ale nie jest to bynajmniej trudne. Potrzebujesz ludzi, którzy chcą przysłużyć się dobrej sprawie i poparcia w firmie. Ale jak je zdobyć?

Kilka lat temu zgłosiłem się jako wolontariusz do projektu organizacji zajmującej się ochroną lasów deszczowych. Moja praca polegała na testowaniu oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do wykrywania nielegalnego wylesiania i zgłaszania go odpowiednim władzom. Firma QualityMinds uznała mój udział w inicjatywie za tak dobry, że wsparła mnie i pozwoliła mi zaangażować się jako tester oprogramowania w ten projekt w ramach moich normalnych godzinach pracy.

Z czego ani QualityMinds, ani ja nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy:

 1. Dzięki tej współpracy położyliśmy podwaliny pod zrównoważony rozwój firmy
  1. W ten sposób praktykowaliśmy prawdziwy CSR (Corporate Social Responsibility).

CSR oznacza przekazanie części sukcesu biznesowego z powrotem społeczeństwu. Nie powinno to jednak odbywać się po prostu poprzez darowizny (datki korporacyjne), jak rozumieją to niektóre firmy, ale poprzez działania związane z własną podstawową działalnością. W naszym przypadku jest to testowanie oprogramowania.

Ponieważ temat zrównoważonego rozwoju staje się coraz ważniejszy w naszym społeczeństwie, w QualityMinds zbadaliśmy go jeszcze intensywniej i uczyniliśmy z niego jeden ze strategicznych celów naszej firmy. Poprzez utworzenie oddzielnego zespołu CSR chcieliśmy zgłębić wszystkie trzy filary zrównoważonego rozwoju: ekologiczny, gospodarczy i społeczny, jako całość.

Co jest kluczowe przy wprowadzaniu zrównoważonego rozwóju w przedsiębiorstwie? Wszyscy pracownicy muszą zostać zaangażowani. Na pierwszych warsztatach w 2019 roku spędziliśmy ze wszystkimi pracownikami cały dzień, aby uzyskać wspólne zrozumienie tego ważnego tematu. Pomysły kolegów i koleżanek zostały zebrane, pogrupowane i zestawiony wstępny pakiet środków. Tylko poprzez wspólne zrozumienie sprawy i  zbieranie pomysłów można uzyskać wsparcie potrzebne do wdrożenia tego konceptu. Niektórzy koledzy i koleżanki sami zgłosili się do nas z pomocą po zakończeniu warsztatów i są teraz częścią zespołu CSR.

Zaczęlismy od małych kroczków i powoli nauczyliśmy się chodzić. Pierwsze zmiany, tak zwane „QUICK WINS”, zostały wprowadzone bardzo szybko. Należą do nich:

 • Pozyskujemy kawę do biura tylko ze sprawiedliwego handlu
 • Dozowniki wody zamiast butelek szklanych lub plastikowych
 • Przejście na zieloną energię elektryczną w biurach
 • Zaangażowanie społeczne pracowników promowane w ramach „dni wolontariatu”
 • Oferta body coaching z fizjoterapeutką

Tylko dzięki tym natychmiastowym środkom byliśmy w stanie przyczynić się do wprowadzenia wszystkich trzech filarów zrównoważonego rozwoju równocześnie.

Na rok 2020 postawiliśmy sobie nieco większe cele. Niektóre z nich udało nam się już wdrożyć, na przykład publikację wewnętrznego bloga na temat zrównoważonego rozwoju co dwa tygodnie. Ponadto odbyła się pierwsza wewnętrzna giełda odzieży (odzież, która nie została wymieniona, przekazaliśmy na zbiórkę) oraz wyzwanie zdrowotne, w którym pracowniczki i pracownicy byli motywowani do większej aktywności fizycznej w życiu codziennym poprzez cotygodniowe zadanie. Wyzwanie to zostało rozszerzone, gdy rozpoczęła się pandemia: w konkursie Stay Fit Challenge koledzy i koleżanki zostali poproszeni o wykonywanie ćwiczeń i policzenie każdej jednostki sportowej. Za każdą jednostkę QualityMinds zobowiązało się do wpłacenia ustalonej sumy na hospicjum, które w tym trudnym czasie potrzebowało darowizn bardziej niż kiedykolwiek.

W tej chwili zrównoważony rozwój społeczny jest obecnie najsilniejszym filarem, a także naszym okrętem flagowym. Pracujemy w dalszym ciągu nad poprawieniem naszych wyników w pozostałych filarach: obecnie jesteśmy w trakcie określania śladu ekologicznego firmy.

W tym blogu pokazałem Wam różne oblicza zrównoważonego rozwoju i udowodniłem, że rozpoczęcie zrównoważonego działania nie jest trudne. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​aby zrównoważony rozwój był mocno zakotwiczony w firmie, należy ustalić kilka punktów:

 • Trwałe zmiany muszą być pożądane, a nie stanowić tylko obowiązku;
 • Spróbuj znaleźć sojuszników, bo razem jesteśmy silniejsi;
 • Zaangażuj wszystkich współpracowników i stwórz wspólną płaszczyznę porozumienia;
 • Zacznij od małych, szybkich zmian, tzw. Quick Wins;
 • Bądź obecny w firmie z tym tematem, pokaż się;
 • Wytrwaj; niektóre wdrożenia potrzebują po prostu czasu.

Pod koniec zdaję sobie sprawę, że rozpoczęcie pisania bloga nie było takie trudne. Rozpoczęcie pracy, wybranie odpowiedniego nagłówka i staranie się, aby po krótkim czasie nie stracić uwagi czytelników, były dla mnie najtrudniejsze. To samo dotyczy zrównoważonego rozwoju. Jeśli dotrzesz do osób, które będą z Tobą pracować nad wdrażaniem zrównoważonego rozwoju, uda Wam się zakotwiczyć temat w Twojej firmie. Po prostu spróbuj i zacznij TERAZ!

0 komentarzy

Plakat QualityMinds

Napisane przez

Christian Krause