Jak innowacyjne i zrównoważone rozwojowo jest QualityMinds?

Blog | CSR | QualityMinds | QualityMinds

Ponad 3 lata temu mieliśmy jedną wizję: QualityMinds powinno stać się bardziej zrównoważoną firmą. Dziś, według niemieckiego raportu Corporate Sustainability Navigator Benchmark Report, jesteśmy jednymi z najlepszych w naszej branży w Europie!

Wspólnie z ekspertami z Enterprise Europe Network der Bayern Innovativ przeszliśmy wieloetapową ocenę innowacyjności, podczas której profesjonalnie sprawdzono nasz status zarządzania innowacjami pod kątem cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, wiele firm koncentruje się wyłącznie na aspekcie ekologicznym. Analizują swoje zużycie energii i zasobów, ślad CO2 i wpływ ich produktu na środowisko poprzez tzw. ocenę cyklu życia. Ci, którzy znają Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych wiedzą, że oznacza on znacznie więcej niż oszczędzanie energii elektrycznej lub mierzenie emisji. Chodzi tu o cele rozwojowe, nad którymi musimy pracować i do których realizacji powinniśmy się przyczynić za pomocą konkretnych środków, aby móc je osiągnąć do 2030 roku.

W oparciu o owe 17 celów ONZ podczas oceny zadano nam 30 pytań w 4 wymiarach. Uwzględniono 3 filary zrównoważonego rozwoju (ekonomiczny, ekologiczny i społeczny), a także nasze nim zarządzanie. Każda odpowiedź została oceniona w skali 0-3 (0 = brak zaangażowania, 3 = pełne zintegrowanie z działalnością firmy) i wpłynęła do bazy danych, w której przechowywane są obecnie wyniki z ponad 300 firm z całego świata. Dla jak najbardziej realistycznego porównania odnosiliśmy się do firm europejskich, które działają w podobnym do naszego środowisku. Ostatecznie porównaliśmy się z 50 firmami i wynik był jasny. 

Dla dobrej strategii zrównoważonego rozwoju konieczne jest przyjrzenie się naszemu status quo. Tylko wtedy, gdy wiemy, gdzie leżą nasze mocne strony i słabości, możemy stawić czoła wyzwaniom i dążyć do poprawy.

Dzięki ekspertom z Bayern Innovativ mieliśmy okazję ocenić naszą strategię z niezależnej i zewnętrznej perspektywy. Podczas końcowej rozmowy otrzymaliśmy również dokładne informacje odnośnie tego, gdzie leży nasz niewykorzystany potencjał i jak go zaktywizować.

Ten niespodziewanie dobry wynik pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy zmotywowani do kontynuacji z nieustannym entuzjazmem. Polecamy serdecznie każdej firmie, by skorzystała z okazji i przeanalizowała swój status zarządzania zrównoważonym rozwojem.

0 komentarzy

IMP3rove 2021 - Corporate Sustainability Navigator Benchmarking Report - Übersicht der Dimension

Napisane przez

Christian Krause