Zakończenie projektu KI Absicherung – argumenty za bezpieczeństwem autonomicznej jazdy

Aktualności | QualityMinds | QualityMinds

23 czerwca 2022 r. został zakonczony projekt KI Versicherung. W ramach tej flagowej inicjatywy na rzecz autonomicznej i połączonej jazdy zainicjowanej przez VDA (niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego) i finansowanej przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, jej uczestnicy, wywodzący się z sektorów przemysłu i nauki, przeanalizowali kluczowe kwestie związane z zabezpieczeniem funkcji opartych na sztucznej inteligencji w wysoce zautomatyzowanej jeździe.

Jak to działa?
Głębokie sieci neuronowe (Deep Neural Networks) odgrywają decydującą rolę w realizacji wysoce zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy. Wykorzystują dane z czujników do zrozumienia otoczenia, na przykład identyfikacji pieszych i pomagają dostrzec i rozróżnić różne przeszkody. To jedyny sposób na umożliwienie wysoce zautomatyzowanej jazdy, w której pojazd może i musi odpowiednio reagować na różne sytuacje.

Po co powstało KI Absicherung?
Założeniem projektu było wypracowanie konsensusu branżowego w kwestii usystematyzowania metodologii akceptacji funkcji sztucznej inteligencji w dziedzinie jazdy autonomicznej. Firma QualityMinds była aktywnie zaangażowana w projekt przez trzy lata i podejmowała różne zadania w ramach pakietu roboczego „Dane Syntetyczne”. Oprócz wsparcia w tworzeniu syntetycznego zbioru danych, m.in. poprzez inżynierię wymagań i funkcję „bramy jakości”, zbadaliśmy tak zwane przypadki skrajne (corner cases). Są to sytuacje, w których sieć neuronowa reaguje na swoje otoczenie w nieoczekiwany sposób. Należy wtedy określić, w których obszarach sztucznej inteligencji odpowiedzialna za nie sieć neuronowa nie działa zgodnie z oczekiwaniami i gdzie istnieje potrzeba zmian.

Nasza praca i zbiór danych wspólnie stworzony w ramach projektu przyczyniły się do zidentyfikowania poważnych wyzwań związanych z wdrożeniem autonomicznej jazdy. Metodologia walidacji, która została już zaprezentowana publicznie, jak i załączone dowody na wyprowadzenie systematycznych metod testowania i szkolenia, są obecnie nie tylko stosowane w badaniach w Niemczech, ale dołączyły również do międzynarodowej standaryzacji, m.in. jako ISO/PAS 8800.

W ramach projektu powstały również liczne publikacje naukowe. Niels Heller i Namrata Gurung z QualityMinds przedstawili na konferencji DATA 2022 w Lizbonie prezentację dotyczącą automatycznego tworzenia zbioru danych przypadków skrajnych.

QualityMinds pragnie podziękować wszystkim 24 zaangażowanym partnerom, a także innym uczestnikom, koordynatorom i sponsorom projektu. Nadal prowadzimy badania z zakresu AI, m.in. w projekcie Fraunhofer IAIS „Attention – sztuczna inteligencja do przewidywania obrażeń w czasie rzeczywistym”.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem https://www.ki-absicherung-projekt.de/en/ lub oczywiście nawiązując z nami kontakt!

0 komentarzy

autonomous driving

Napisane przez

Bastian Karl Knerr