Zespoły: IT
Typy Ofert: Full Time
Lokalizacje: remote Warsaw

We are an agile organization with a focus on delivering high quality in IT projects. Our greatest strength and value are our people. We believe that the best results are achieved through passion and positive energy.

We are looking for Senior Test Automation Engineer with German language knowledge.

Tasks

 • Collaborate with the business team to ensure common understanding of needs
 • Analyze project documentation and functional requirements
 • Creating/maintaining the testing framework
 • Writing automated tests based on the business requirements both for UI and API
 • Creating/maintaining test pipelines, analyzing test reports
 • Preparing test documentation like reports, strategies, etc.
 • Sharing the knowledge within the team

Requirements

 • At least 5 years of experience in software testing (must have)
 • At least 2 years of experience in Automation Testing
 • Practical knowledge of at least one testing framework (ex. Selenium, Playwright, Robot Framework, etc.)
 • Good proficiency in at least one programming language: Java, JavaScript, C#, Python, Typescript or other
 • Practical knowledge of DevTools in Chrome and in other browsers
 • Experience in testing API using tools like: Postman, YARC or similar
 • Experience in creating test pipelines in Jenkins, AzureDevops or other tool
 • Practical knowledge of Git
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Knowledge of SDLC and role of testing
 • Practical knowledge of various testing techniques
 • Familiarity with test management and project management tools
 • Eagerness to learn and team-player attitude
 • Willingness to share knowledge within the team
 • Capable of working effectively in international and multicultural teams
 • Native or bilingual proficiency in Polish (mandatory)
 • Fluency in spoken and written German (minimum B2 level, mandatory)

Nice to have

 • Fundamental understanding of Behavior-Driven Development (BDD) methodologies
 • Proficiency in Gherkin language for defining test scenarios
 • Experience with the Cucumber framework for implementing BDD practices
 • Practical knowledge of Docker (creating Dockerfiles, images, etc.)
 • Experience in test approach preparation and test documentation
 • Experience in preparing test documentation
 • Basic knowledge of SQL
 • Familiarity with agile delivery methodologies
 • ISTQB Foundation certificate
 • Fluency in spoken and written English

Benefits

 • Fully remote or in-house work at our office in Warsaw
 • Flexible working schedule
 • Medical care (LuxMed)
 • Multisport or Pyszne.pl
 • Self-development opportunities
 • Internal & External trainings
 • English/German conversations with native speakers

Salary

 • 13500 – 16500 PLN gross/month UoP
 • 16800 – 23100 PLN net/month B2B

Informujemy, że administratorem danych jest QualityMinds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 (dalej jako “administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych.

Aplikuj na to stanowisko

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx