Ochrona klimatu przy użyciu technologii cyfrowych – jak wcielamy CSR w życie

Blog | CSR

Spowodowane przez człowieka zmiany klimatyczne są prawdopodobnie największym społecznym wyzwaniem naszych czasów. Niedawno Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ogłosił, że jeśli globalna emisja gazów cieplarnianych nie zostanie drastycznie zredukowana, osiągnięcie celu Porozumienia Paryskiego (ograniczenie ocieplenia o 1,5 °C) będzie prawie niemożliwe. Jako społeczeństwo, czy to w polityce, biznesie, czy jako osoby prywatne, musimy zrewidować nasze działania i podjąć środki, aby temu zapobiec. W QualityMinds jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności. Nasze działania mają wpływ i chcemy, żeby był on jak najbardziej pozytywny. Dzięki naszemu know-how chcemy przyczynić się do pokonania wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Dlatego od kilku lat angażujemy się w wartościowe projekty, w których możemy wykorzystać naszą wiedzę z pożytkiem dla społeczeństwa. Dziś prezentujemy jeden z nich: SCIARA.

Society Climate Interaction Analysis with Real Agents – SCIARA

SCIARA to dostępna online gra naukowa, która może być wykorzystywana do przeprowadzania eksperymentów społecznych w badaniach nad wpływem klimatu. Ten interdyscyplinarny projekt łączy informatykę, nauki społeczne i nauki o ziemi. Jego celem jest zbliżenie ludzi oraz realistyczne i reprezentatywne przewidywanie ich interaktywnych zachowań w symulacjach, a przez to umożliwienie swoistej podróży w czasie do przyszłości klimatycznej.

Działa to w następujący sposób: podczas eksperymentu użytkownicy aplikacji wielokrotnie podejmują decyzje dotyczące ich stylu życia – na przykład w odniesieniu do konsumpcji, sposobu odżywiania, inwestycji, podróży, mobilności, itp.  W oparciu o reakcje użytkowników na różne warunki środowiskowe i środki polityki klimatycznej, takie jak wprowadzenie podatku od emisji C02, decydenci ze świata polityki, biznesu i społeczeństwa mogą wykorzystać wyniki eksperymentu do podjęcia skutecznych działań przeciwko kryzysowi klimatycznemu. W ten sposób zbiera się dane i opracowywuje modele, które mogą odpowiedzieć na pytanie o społeczną akceptację rzeczonych decyzji i środków. Na przykład: w oparciu o własne zachowania konsumenckie można zorientować się, jak różne wskaźniki klimatyczne rozwinęłyby się, gdyby wszystkie osoby na ziemi żyły i działały w ten sam sposób, co my. Inną opcją jest modelowanie wskaźników klimatycznych, takich jak globalne ocieplenie lub wzrost poziomu morza, na podstawie zachowania wszystkich uczestników działających w symulacji. Może to aktywnie przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat tego, co zmiany klimatu i ich konsekwencje oznaczają dla każdego członka społeczeństwa w sposób wolny od oceny i oparty na nauce. Eksperyment zachęca również do refleksji nad własnym postępowaniem.

Nasz wkład w badania nad klimatem w projekcie SCIARA

SCIARA jest stowarzyszeniem non-profit sześciu firm informatycznych pod kierownictwem Poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem. Jesteśmy dumni, że od samego początku byliśmy częścią tego przedsięwzięcia.

Dzięki naszej pracy nad projektem SCIARA oraz naszej wiedzy aktywnie przyczyniamy się do opracowywania i wdrażania skutecznych środków przeciwko kryzysowi klimatycznemu. Nasza koleżanka z QualityMinds Quyen jest obecnie zaangażowana w pracę nad tym projektem. Jako testerka oprogramowania odpowiada za jakość produktu i jego wdrożenie na różnych poziomach. Do jej zadań należy ręczne testowanie nowych funkcji i ich interakcji z już istniejącymi funkcjami. Ponadto Quyen analizuje User Stories i wymagania dotyczące ich wykonalności, tropiąc przy tym niespójności. Wspiera również zespół Community Management w przygotowaniu i konfiguracji eksperymentów z prawdziwymi uczestnikami i uczestniczkami. Ostatnio projektuje też i rozwija skrypty automatyzacji UI.

Jakie są następne kroki?

W niedalekiej przyszłości zespół SCIARA chciałby nadal usprawniać funkcjonalność i użyteczność aplikacji oraz testować ją z innymi grupami wybranych osób. Finansowanie projektu zostało zatwierdzone przez Niemiecką Federalną Fundację Ochrony Środowiska (DBU) i dzięki temu prace nad projektem mogą być kontynuowane. Na początku 2022 roku ma zostać stworzona funkcjonalna aplikacja, która dostarczy pierwsze wyniki.

Spytaliśmy Quyen o jej nadzieje i życzenia odnośnie projektu. Jej odpowiedź pokazuje, jak bardzo się ona z nim identyfikuje:

„Mam nadzieję, że SCIARA zyska coraz większą popularność i wsparcie, aby projekt mógł kontynuować pracę nad swoją wielką misją. Przy tak dużym potencjale mocno wierzę w to, że nie tylko Niemcy, ale także inne kraje mogą skorzystać z tego produktu.”

Quyen Phan, Konsultantka ds. Testów w QualityMinds

0 komentarzy

SCIARA Society-Climate Interaction Analysis With Agents

Napisane przez

Patrick Werner